Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Administracja i prawo administracyjne w dobie współczesnych wyzwań i zagrożeń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-4F012S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Administracja i prawo administracyjne w dobie współczesnych wyzwań i zagrożeń
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria magisterskie dla studiów administracyjnych II stopnia (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 25.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Głównym założeniem przedmiotu jest przygotowanie studenta do prawidłowego przygotowania i napisania pracy magisterskiej stanowiącej ostatni etap studiów magisterskich na kierunku Administracja.

Podczas zajęć student uzyska informacje odnoszące się do sposobu przygotowania pracy magisterskiej, metodologii, wyboru tematu oraz sposobu poszukiwania i korzystania ze źródeł.

Efektem tego będzie samodzielne przygotowanie pracy magisterskiej pod opieką prowadzącego seminarium.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Głównym efektem zajęć ma być przygotowanie przez studenta pracy magisterskiej na kierunku Administracja.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Piecha
Prowadzący grup: Jacek Piecha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Piecha
Prowadzący grup: Magdalena Śliwa-Wajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)