Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Administracja publiczna wobec praw i wolności jednostki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-4S008 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Administracja publiczna wobec praw i wolności jednostki
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne dla studiów administracyjnych II stopnia (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przekazanie studentom administracji podstawowych, uproszczonych informacji na temat prawa stosowanego w praktyce organów administracji publicznej. Spotkania mają formę wykładu z elementami dyskusji (aktywność nie jest obowiązkowa, ale jest premiowana).

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do praw człowieka – podstawowe pojęcia, prawa człowieka w praktyce organów administracji publicznej

2. Krajowy system ochrony praw człowieka – sądy, Trybunał Konstytucyjny, organy rzecznikowskie

3. Prawo do życia, prawo do ochrony zdrowia, wybrane prawa socjalne

4. Prawo do sądu ze szczególnym uwzględnieniem procedury administracyjnej i sądowo-administracyjnej

5. Administracja publiczna wobec działalności gospodarczej cz. I (wolność gospodarcza, problemy związane z regulacją przedsiębiorczości, w szczególności z rejestracją, wydawaniem koncesji, licencji i zezwoleń)

6. Administracja publiczna wobec działalności gospodarczej cz. II (własność prywatna, wywłaszczenie, wolność podatkowa, zasada in dubio pro tributario)

7. Prawo do prywatności

8. Prawo dostępu do informacji publicznej

9. Wolność zgromadzeń i wolność zrzeszania się

10. Zasada równości

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia mogą zostać zaliczone na dwa sposoby: przez test jednokrotnego wyboru bądź przez aktywność w dyskusji lub przy wykonywaniu zadań dla chętnych. Osoby szczególnie aktywne są zwolnione z testu i otrzymują ocenę bardzo dobrą. Oprócz testu/aktywności do zaliczenia wymagana jest również obecność na zajęciach, z zastrzeżeniem prawa do jednej nieobecności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Roszkiewicz, Marcin Wiącek
Prowadzący grup: Janusz Roszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Roszkiewicz, Marcin Wiącek
Prowadzący grup: Janusz Roszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.