Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo konsularne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-5PM-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo konsularne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Założenia ogólne: Celem wykładu jest przedstawienie organizacji, funkcji i zasad działania służby konsularnej

Pełny opis:

Prawo konsularne

1. Początki konsulatu

2. Źródła prawa konsularnego

3. Ustanowienie stosunków konsularnych

4. Klasy urzędów konsularnych

5. Personel urzędu konsularnego

6. Funkcje konsularne

a. Funkcje o charakterze ogólnym

b. Funkcje o charakterze administracyjnym

c. Funkcje o charakterze sądowym

d. Funkcje w dziedzinie żeglugi morskiej

e. Funkcje w dziedzinie żeglugi powietrznej

7. Przywileje i immunitety konsularne

a) Prawo do używania flagi i godła

b) Nietykalność archiwum i pomieszczeń urzędu konsularnego

c) Swoboda porozumiewania

d) Przywilej nietykalności osobistej

e) Immunitet jurysdykcyjny

f) Składania zeznań w charakterze świadka

g) Zwolnienie od opłat celnych i rewizji celnej

h) Zwolnienie od podatków oraz świadczeń osobistych i rzeczowych

8. Przywileje konsularne podczas konfliktu zbrojnego

9. Przywileje i immunitety honorowego urzędu konsularnego.

Literatura:

1. J. Sutor: Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2010

2. S. Sawicki: Prawo konsularne. Studium prawnomiędzynarodowe, Warszawa 2003

Efekty uczenia się:

Wiedza: Słuchacze po ukończeniu Studiów posiądą kompleksową wiedzę nie tylko na temat teorii, ale również funkcjonowania i egzekwowania wybranych dziedzin (przewidzianych programem Studiów) prawa międzynarodowego. Słuchacze poznają kierunki rozwoju prawa międzynarodowego, które będą omawiane w oparciu o zmieniające się stosunki międzynarodowe (m. in. takie jak: zwiększenie się roli organizacji międzynarodowych na arenie międzynarodowej i umacnianie się mechanizmów poszanowania praw jednostek), a także kwestie kontrowersyjne dotąd nieuregulowane. Słuchacze będą mieli wiedzę na temat orzecznictwa sądów międzynarodowych oraz obowiązywania i stosowania prawa międzynarodowego w wewnętrznym porządku prawnym wielu państw, w tym Polski.

Umiejętności: Słuchacze w szczególności będą potrafili:

- opisać mechanizmy tworzenia się prawa międzynarodowego w jego kontekście historycznym i społecznym;

- posługiwać się właściwą terminologią, nauczyć się języka prawniczego;

- wyjaśnić genezę i cel konkretnych rozwiązań prawnych;

- rozpoznać problemy prawne i zaproponować ich rozwiązanie;

- rozumieć i krytycznie odnosić się do prezentowanych rozwiązań prawnych;

- analizować orzeczenia sądów międzynarodowych.

Kompetencje społeczne-postawy: Słuchacze będą mogli:

- operować wiedzą na temat różnorodnych zagadnień z zakresu prawa międzynarodowego;

- wykorzystać nabyte umiejętności w miejscach pracy, urzędach;

– wyjaśnić współpracownikom, osobom zainteresowanym mechanizmy funkcjonowania prawa międzynarodowego

Metody i kryteria oceniania:

- kontrola obecności – potwierdzona listami obecności;

- ocena ciągła polegająca na sprawdzeniu przygotowania do zajęć oraz aktywności podczas zajęć (w przypadku nieobecności – możliwość zaliczenia ustnego, przygotowania pracy pisemnej – według wyboru osoby prowadzącej zajęcia);

- egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Myszona-Kostrzewa
Prowadzący grup: Stefan Sawicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin lub zaliczenie
Wykład - Egzamin lub zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.