Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

System strasburski ochrony praw człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-5PM-14 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System strasburski ochrony praw człowieka
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu jest prezentacja problematyki ochrony podstawowych praw i wolności człowieka w kontekście istniejących uregulowań prawnomiędzynarodowych przyjętych pod auspicjami Rady Europy, w szczególności Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka. Podstawowym celem wykładu jest wykazanie specyfiki oraz wiodącej roli europejskich uregulowań i praktyki w zakresie międzynarodowej ochrony praw człowieka.

Pełny opis:

Program szczegółowy:

1. Geneza i ogólne podstawy europejskiego systemu ochrony praw człowieka

a. Rada Europy i podstawowe cele jej działalności

b. konwencje i porozumienia europejskie jako źródła zobowiązań w zakresie ochrony praw człowieka

c. uchwały organów Rady Europy dotyczące szczegółowych aspektów ochrony praw człowieka

d. Komisarz Praw Człowieka Rady Europy - jego funkcje i znaczenie

2. System Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

a. Konwencja Europejska i jej Protokoły - wzajemne relacje

b. katalog praw i wolności gwarantowanych Konwencją i Protokołami

c. szczególny charakter Protokołu 12

d. system kontroli przestrzegania zobowiązań:

i. rodzaje skarg i kwestia ich dopuszczalności,

ii. organy uczestniczące w procesie kontroli do roku 1998

iii. organy uczestniczące w procesie kontroli od roku 1998

3. Europejski Trybunał Praw Człowieka

• skład

• kompetencje

• procedura

4. Inne najważniejsze konwencje europejskie z dziedziny ochrony praw człowieka

a. Europejska Karta Społeczna, 1961 r. i jej nowelizacje

b. Europejska Konwencja o Zapobieganiu Torturom, 1987 r.,

c. Konwencja Ramowa o Ochronie Mniejszości Narodowych, 1994 r.

5. Karta Praw Fundamentalnych Unii Europejskiej a Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Literatura:

• Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Komentarz do artykułów 1-19 t. 1 - 2010, red. Leszek Garlicki, Warszawa wyd. BECK

• Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Komentarz do artykułów 19-59 t.2 w - 2011,, red. Leszek Garlicki, Warszawa wyd. BECK

• M. Nowicki: Wokół Konwencji Europejskiej, Wyd. Zakamycze, 2000.

• M. Nowicki: Europejska Konwencja Praw Człowieka, Wyd. Zakamycze, 2004.

• B. Banaszak, A. Bisztyga, K. Complak, M. Jabłoński, R. Wieruszewski, K. Wójtowicz: System ochrony praw człowieka, Wyd. Zakamycze, (wyd.2) 2005.

• B. Rainey, E. Wick, C. Ovey, The European Convention on Human Rights, Oxford University Press, ISBN: 9780199655083.

Efekty uczenia się:

Student zna systemy ochrony praw człowieka funkcjonujące w ramach Rady Europy i Unii Europejskiej.

Student potrafi wskazać jak przebiega postępowanie przez Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Student umie ocenić w jakich okolicznościach faktycznych należy odwołać się do którego z systemów prawnych oraz w jakich okolicznościach faktycznych należy skorzystać z określonych środków prawnych.

Metody i kryteria oceniania:

- kontrola obecności – potwierdzona listami obecności;

- ocena ciągła polegająca na sprawdzeniu przygotowania do zajęć oraz aktywności podczas zajęć (w przypadku nieobecności – możliwość zaliczenia ustnego, przygotowania pracy pisemnej – według wyboru osoby prowadzącej zajęcia);

- egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Myszona-Kostrzewa
Prowadzący grup: Zuzanna Kulińska-Kępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin lub zaliczenie
Wykład - Egzamin lub zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.