Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe prawo ochrony środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-5PM-3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe prawo ochrony środowiska
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących zagadnień

prawnomiędzynarodowej ochrony środowiska oraz mechanizmów funkcjonowania tej gałęzi prawa. Zakres rzeczowy problematyki obejmuje zagadnienia zarządzania środowiskiem, przestrzegania prawa, odpowiedzialności i rozstrzygania sporów międzynarodowych w tej dziedzinie.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładów są zagadnienia systemowe globalnego zarządzania ochroną środowiska w świetle wielostronnych konwencji międzynarodowych. Zakres rzeczowy problematyki obejmuje:

1. Wprowadzenie do tematyki międzynarodowego prawa środowiska.

2. Zdefiniowanie pojęć środowiska i międzynarodowego prawa środowiska.

3. Aksjologia międzynarodowego zarządzania środowiskiem.

4. Międzynarodowy system zarządzania środowiskiem.

5. Źródła i instrumenty międzynarodowego prawa środowiska.

6. Zasady międzynarodowego prawa środowiska.

7. Zagadnienia przestrzegania międzynarodowego prawa środowiska.

8. Odpowiedzialność w międzynarodowym prawie środowiska.

9. Sankcje i rozstrzyganie sporów.

Literatura:

M.M. Kenig-Witkowska, Miedzynarodowe prawo środowiska. Wybrane zagadnienia systemowe, Warszawa 2011; M. M. Kenig-Witkowska, Międzynarodowe prawo środowiska. Wybór i wprowadzenie. Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć słuchacz:

- potrafi przedstawić system globalnego zarządzania środowiskiem;

- wyjaśnia zagadnienia systemowe międzynarodowego prawa środowiska;

- analizuje akty międzynarodowego prawa środowiska;

- analizuje orzecznictwo sądów międzynarodowych dotyczące zagadnień związanych z prawem środowiska.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola listy obecności.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Myszona-Kostrzewa
Prowadzący grup: Maria Kenig-Witkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)