Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Odpowiedzialność międzynarodowa państw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-5PM-6 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Odpowiedzialność międzynarodowa państw
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zaznajomienie słuchaczy z pojęciem, rodzajami i podstawowymi zasadami dotyczącymi funkcjonowania odpowiedzialności państw we współczesnym świecie. Wykład będzie obejmował, m. in. następujące zagadnienia: pojęcie odpowiedzialności międzynarodowej państwa; historię rozwoju źródeł prawa w zakresie odpowiedzialności międzynarodowej państw; rodzaje odpowiedzialności państwa (odpowiedzialność za czyny zabronione oraz odpowiedzialność za czyny niezabronione); przesłanki wyłączające odpowiedzialność międzynarodową państw; realizację zasady odpowiedzialności państw.

Pełny opis:

1) Historyczne uwarunkowania i okoliczności tworzenia przepisów prawa międzynarodowego dotyczącego odpowiedzialności państw. Deklaracja w sprawie odpowiedzialności państw z 2001 r. Kwestia odpowiedzialności państwa za czyny nie zakazane przez prawo międzynarodowe publiczne.

2) Przesłanki odpowiedzialności

3) Możliwość przypisania danego działania lub zaniechania organom państwa. Działania lub zaniechania ultra Aires

4) Definicja aktu naruszającego zobowiązanie wynikające z prawa międzynarodowego. Działania i zaniechania sprzeczne z prawem międzynarodowym a upływ czasu. Kwestia współodpowiedzialności

5) Przesłanki wyłączające odpowiedzialność

6) Reparacja i jej formy

7) Problem tzw. zbrodni międzynarodowych: poważne naruszenia norm bezwzględnie wiążących (ius cogens) oraz norm wiążących względem społeczności międzynarodowej jako całości, jako szczególny przypadek odpowiedzialności państwa

8) Pojęcie państwa poszkodowanego. Warunki dopuszczalności skargi o odszkodowanie.

9) Pojęcie przeciwdziałań (countermeasures)

10) Postanowienia końcowe Deklaracji z 2001 oraz ogólne uwagi dotyczące odpowiedzialności państw za czyny nie zakazane.

Literatura:

brak

Efekty uczenia się:

Wiedza: Słuchacze po ukończeniu Studiów posiądą kompleksową wiedzę nie tylko na temat teorii, ale również funkcjonowania i egzekwowania wybranych dziedzin (przewidzianych programem Studiów) prawa międzynarodowego. Słuchacze poznają kierunki rozwoju prawa międzynarodowego, które będą omawiane w oparciu o zmieniające się stosunki międzynarodowe (m. in. takie jak: zwiększenie się roli organizacji międzynarodowych na arenie międzynarodowej i umacnianie się mechanizmów poszanowania praw jednostek), a także kwestie kontrowersyjne dotąd nieuregulowane. Słuchacze będą mieli wiedzę na temat orzecznictwa sądów międzynarodowych oraz obowiązywania i stosowania prawa międzynarodowego w wewnętrznym porządku prawnym wielu państw, w tym Polski.

Umiejętności: Słuchacze w szczególności będą potrafili:

- opisać mechanizmy tworzenia się prawa międzynarodowego w jego kontekście historycznym i społecznym;

- posługiwać się właściwą terminologią, nauczyć się języka prawniczego;

- wyjaśnić genezę i cel konkretnych rozwiązań prawnych;

- rozpoznać problemy prawne i zaproponować ich rozwiązanie;

- rozumieć i krytycznie odnosić się do prezentowanych rozwiązań prawnych;

- analizować orzeczenia sądów międzynarodowych.

Kompetencje społeczne-postawy: Słuchacze będą mogli:

- operować wiedzą na temat różnorodnych zagadnień z zakresu prawa międzynarodowego;

- wykorzystać nabyte umiejętności w miejscach pracy, urzędach;

– wyjaśnić współpracownikom, osobom zainteresowanym mechanizmy funkcjonowania prawa międzynarodowego

Metody i kryteria oceniania:

- kontrola obecności – potwierdzona listami obecności;

- ocena ciągła polegająca na sprawdzeniu przygotowania do zajęć oraz aktywności podczas zajęć (w przypadku nieobecności – możliwość zaliczenia ustnego, przygotowania pracy pisemnej – według wyboru osoby prowadzącej zajęcia);

- egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Myszona-Kostrzewa
Prowadzący grup: Aleksander Gubrynowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin lub zaliczenie
Wykład - Egzamin lub zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.