Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość grup kapitałowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-5RF-12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość grup kapitałowych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Rachunkowość grup kapitałowych - 8 godz.

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z charakterystyką grup kapitałowych i jednostek powiązanych oraz zasadami konsolidacji sprawozdań finansowych, w tym z metodą nabycia i metodą łączenia udziałów, metodą konsolidacji pełnej, proporcjonalnej i metodą praw własności. Podczas zajęć Słuchacze zostaną zapoznani ze sporządzaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych w przypadku utworzenia lub nabycia jednostki zależnej, wyceną sprawozdania finansowego w walucie obcej, ustalaniem wartości firmy i ujemnej wartości firmy oraz jej amortyzacji.

Program szczegółowy przedmiotu obejmuje:

1. Charakterystyka grup kapitałowych

Jednostki powiązane, jednostka dominująca wyższego szczebla, jednostka dominująca niższego szczebla, sprawowanie kontroli, wywieranie znaczącego wpływu, jednostki współzależne i stowarzyszone, konsolidacja, kapitały mniejszości, wartość firmy i ujemna wartość firmy,

2. Metoda nabycia - Wycena w wartości godziwej, cena przejęcia, wartość firmy i ujemna wartość firmy, amortyzacja wartości firmy, ustalenie odpisów amortyzacyjnych ujemnej wartości firmy,

3. Metoda łączenia udziałów

Ujednolicenie polityki (zasad) rachunkowości jednostek powiązanych w ramach grupy kapitałowej,

4. Podstawowe zasady sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

5. Metoda konsolidacji pełnej

6. Dostosowanie metody do przedmiotu konsolidacji

7. Metoda konsolidacji proporcjonalnej

8. Metoda praw własności

9. Zwolnienia z obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

10. Własność jednostki dominującej wyższego szczebla w jednostce zależnej od jednostki dominującej niższego szczebla

11. Wycena sprawozdania finansowego w walucie obcej

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

a) wiedza

Absolwent posiada wiedzę w zakresie rozliczeń połączenia jednostek oraz zasad konsolidacji sprawozdań finansowych.

b) umiejętności

Absolwent :

– stosuje metody konsolidacji sprawozdań finansowych w zależności od powiązań między jednostkami w grupie kapitałowej,

– nabywa podstawowe umiejętności dotyczące rozliczeń połączeń jednostek gospodarczych.

c) kompetencje społeczne

Absolwent studiów jest przygotowany do wykonywania czynności zawodowych związanych z konsolidacją sprawozdań finansowych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Litwińczuk
Prowadzący grup: Anna Białek-Jaworska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.