Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie podatkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-5RF-16 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Postępowanie podatkowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Postępowanie podatkowe - 10 godz.

Przedmiot obejmuje dwa główne zespoły zagadnień. Podstawowym jest omówienie regulacji zawartej w dziale IV Ordynacji podatkowej, czyli postępowania podatkowego. Część zajęć poświęconą bezpośrednio działowi IV Ordynacji otwiera omówienie zasad ogólnych postępowania i wyjaśnienie ich funkcji na przykładzie związku zasad i poszczególnych regulacji szczegółowych. Dalej słuchacze mają możliwość poznać procesową funkcję pozostałych elementów regulacji i ich procesowe znaczenie. Wykład skupia się na wyjaśnieniu rodzajów i funkcji środków prawnych oraz kryteriów ich doboru. Wiedza ta jest uzupełniana fragmentami wyjaśniającymi relacje pomiędzy postępowaniem instancyjnym, nadzorczym oraz kontrolą sądową, która stanowi drugi obszar wykładu ściśle związany z postępowaniem przed organami podatkowymi. Obok uzyskania wiedzy objętej przedmiotem funkcja wykładu skupia się na dostarczeniu informacji o przeznaczeniu poszczególnych części regulacji i sposobie posłużenia się nimi w praktyce.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

a) wiedza:

Absolwent uzyskuje obraz budowy postępowania podatkowego i zasięgu jego zastosowania. Przyswojenie przekazanej wiedzy pozwala na samodzielną ocenę sytuacji procesowej strony postępowania i daje możliwość zastosowania środków pozwalających na uzyskanie (na ile pozwala na to stan sprawy) optymalnego wynik postępowania.

b) umiejętności:

Uczestnik zajęć jest w stanie ocenić znaczenie czynności procesowych i dokonać wyboru sposobów wykorzystania inicjatywy procesowej.

Uczestnik uzyskuje wiedzę o znaczeniu poszczególnych działań i ich wpływie na treść decyzji kończącej postępowanie.

Zajęcia pozwalają na zrozumienie funkcji instytucji procesowych i skutków zaniechania wykorzystania gwarantowanych procedurą uprawnień.

Uzyskana wiedza pozwala na świadomy udział w czynnościach i unikniecie zachowań niekorzystnych z procesowego punktu widzenia.

c) kompetencje społeczne:

Uczestnik zajęć jest przygotowany do przeprowadzeni oceny sytuacji strony we wszczętym postępowaniu podatkowym i samodzielny wybór środków zaskarżenia, a także sporządzenie ich.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Litwińczuk
Prowadzący grup: Marek Szubiakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.