Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość budżetowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-5RF-6 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość budżetowa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z różnicami w prowadzeniu rachunkowości budżetowej i rachunkowości przedsiębiorstw oraz przedstawienie specyfiki rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych. W trakcie zajęć zostaną przytoczone kluczowe akty prawne, które determinują tę specyfikę i przedstawione zostaną podstawowe struktury i klasyfikacje stosowane w ewidencji podmiotów sektora publicznego w Polsce. Celem zajęć jest również ukazanie uwarunkowań stosowanych metod rachunkowości budżetowej, jak również ewolucji stosowanych rozwiązań i ich znaczenia dla możliwości prezentowania poszczególnych kategorii wydatków oraz kosztów.

Pełny opis:

Rachunkowość budżetowa - 10 godz.

Plan zajęć obejmuje następujące zagadnienia:

1) Różnice w prowadzeniu rachunkowości budżetowej i rachunkowości przedsiębiorstw

2) Zasady rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych

3) Charakterystyka zasad gospodarki finansowej w Ustawie o finansach publicznych

4) Klasyfikacja budżetowa i zasady tworzenia kont analitycznych

5) Plany kont (budżetu państwa, budżetów jest, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, placówek)

6) Środki trwałe oraz inwestycje (środki trwałe w budowie) w sektorze publicznym

7) Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego

8) Ewidencja podstawowych operacji w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych

9) Ewidencja obrotu materiałowego w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych

10) Koszty w samorządowym zakładzie budżetowym

11) Ewidencja wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego

12) Zasady funkcjonowania kont pozabilansowych oraz ewidencja zaangażowania wydatków

13) Przeksięgowania roczne związane z ustaleniem wyniku finansowego jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych

Literatura:

• K. Winiarska, M. Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013

• Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.

• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

a) wiedza:

Absolwent:

- wie, jak w praktyce działa system klasyfikacji budżetowej z punktu widzenia rachunkowości budżetów i jednostek budżetowych,

- zna schematy i strukturę planów kont dla budżetów oraz jednostek budżetowych,

- zna specyficzne zasady rachunkowości obowiązujące w sektorze publicznym,

- wie, jaka jest istota wyniku finansowego w sektorze publicznym.

b) umiejętności:

Absolwent:

- umie zastosować wiedzę z zakresu rachunkowości do specyfiki jednostek sektora finansów publicznych,

- umie poruszać się po odpowiednich przepisach prawa z zakresu rachunkowości budżetowej,

- rozumie podstawowe schematy księgowań w sektorze publicznym, zarówno na poziomie budżetów, jak i na poziomie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

c) postawy/kompetencje społeczne:

Absolwent:

- potrafi wykorzystać ogólną wiedzę dotyczącą rachunkowości w pracy rewidenta lub księgowego w jednostkach sektora finansów publicznych,

- rozpoznaje newralgiczne obszary sektora publicznego, które generują największe prawdopodobieństwo wystąpienia błędów księgowych, finansowych, jak również rodzą największe ryzyka naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Litwińczuk
Prowadzący grup: Piotr Modzelewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.