Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe prawo podatkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-7A11 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe prawo podatkowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.karolinatetlak.pl
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu są zasady międzynarodowego prawa podatkowego oraz charakterystyka umów o unikaniu podwójnego opodatkowania na przykładzie Modelu Konwencji OECD w sprawie opodatkowania dochodu i kapitału.

Pełny opis:

1. Pojęcie jurysdykcji podatkowej. Zasada źródła i zasada rezydencji. Pojęcie międzynarodowego podwójnego opodatkowania i związane z nim problemy. Pojęcie i źródła międzynarodowego prawa podatkowego. Sposoby zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu.

2. Geneza i znaczenie Modelu Konwencji OECD (MK OECD) i komentarza OECD oraz ich moc prawna.

3. Struktura MK OECD, zasady wykładni postanowień umów podatkowych, podstawowe pojęcia w MK OECD, normy rozdzielające.

4. Pojęcie rezydencji podatkowej i sposoby rozstrzygania konfliktu rezydencji.

5. Metody unikania podwójnego opodatkowania: metoda zwolnienia i metoda zaliczenia.

6. Etapy zastosowania umów podatkowych wzorowanych na MK OECD.

7. Opodatkowanie zysków przedsiębiorstw. Pojęcie stałego zakładu i metody przypisania zysków do zakładu.

8. Opodatkowanie nieruchomości i podmiotów inwestujących w nieruchomości.

9. Opodatkowanie dywidend, odsetek i należności licencyjnych.

10. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej.

11. Opodatkowanie niektórych innych rodzajów dochodów (wynagrodzenia dyrektorów, emerytury, stypendia, wynagrodzenia artystów i sportowców).

12. Opodatkowanie kapitału.

13. Wymiana informacji w sprawach podatkowych oraz zasada niedyskryminacji.

14. Międzynarodowe planowanie podatkowe.

Literatura:

K. Tetłak, Międzynarodowe aspekty opodatkowania dochodu, [w:] „Prawo podatkowe przedsiębiorców” red. H. Litwińczuk, Warszawa 2013

2010 OECD Model Tax Convention on Income and on Capital

H. Hamaekers, K. Holmes, J. Głuchowski, T. Kardach, W. Nykiel, Wprowadzenie do międzynarodowego prawa podatkowego, Warszawa 2006

Model Konwencji OECD. Komentarz, red. B. Brzeziński, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu student:

- rozpoznaje podstawowe pojęcia międzynarodowego prawa podatkowego, takie jak międzynarodowe podwójne opodatkowanie, Model Konwencji OECD, umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, państwo źródła, państwo rezydencji, rezydencja podatkowa, stały zakład,

– rozpoznaje metody eliminowania podwójnego opodatkowania,

– rozpoznaje zasady rozdziału prawa do opodatkowania poszczególnych rodzajów dochodów między państwo źródła i państwo rezydencji,

– wyjaśnia jak interpretować poszczególne postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i jaka jest jej relacja do uregulowań prawa krajowego.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny - kazus

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Tetłak
Prowadzący grup: Karolina Tetłak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.