Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse samorządu terytorialnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-7A12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse samorządu terytorialnego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami finansów jst. Konstrukcja wykładu oparta jest na przedstawieniu zagadnień ogólnych takich jak: podstawowe pojęcia z zakresu finansów publicznych odnoszące się do sektora samorządowego, zasady funkcjonowania systemu prawno-finansowego w samorządach, oraz zagadnień szczegółowych takich jak: system dochodów i wydatków budżetowych w jst., pojęcie deficytu budżetowego, pojęcie i zakres długu publicznego w jst., oraz formy organizacyjno prawnych w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej jst. Ponadto w trakcie wykładu zaprezentowane zostaną szczegółowe zagadnienia funkcjonowania finansów jst wynikające z możliwości pozyskiwania środków europejskich a także teoretyczno prawne problemy realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Przedstawione zostaną także podstawowe kwestie związane z funkcjonowaniem audytu, kontroli i nadzoru w systemie finansowo-prawnym jst.

Pełny opis:

1. Sektor samorządowy jako element sektora finansów publicznych. Decentralizacja finansów publicznych.

2. Podstawy prawne finansów jednostek samorządu terytorialnego.

3. Formy organizacyjne w sektorze samorządowym.

4. Pojęcie budżetu samorządowego. Funkcje budżetu. Konstrukcje budżetu.

5. Procedura budżetowa.

6. WPF (wieloletnia prognoza finansowa) – jej konsekwencje i znaczenie.

7. Dochody jednostek samorządu terytorialnego poszczególnych szczebli.

8. Dochody własne – rodzaje, charakterystyka, znaczenie.

9. Subwencje ogólne – pojęcie, konsekwencje, zasady obliczania i przekazywania.

10. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego – pojęcie, rodzaje, zasady przekazywania.

11. Środki europejskie dla samorządów ogólna charakterystyka.

12. Rodzaje wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego – zasady ich dokonywania.

13. Dług jednostek samorządu terytorialnego – pojęcie, struktura, limitowanie.

14. Nadzór nad gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego, kontrola i audyt w jednostkach samorządu terytorialnego.

15. PPP jako forma realizacji zadań publicznych. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi – zasady finansowania.

Literatura:

E. Kornberger-Sokołowksa „ Finanse jednostek samorządu terytorialnego”, Warszawa 2012.

E. Kornberger-Sokołowksa „Zasada adekwatności w systemie finansów samorządu terytorialnego w Polsce”, Warszawa 2013

M. Miemiec, W. Miemiec, K. Sawicka „Prawo finansów publicznych sektora samorządowego” Warszawa 2013

J. Salachna „Budżet samorządowy i wieloletnia prognoza finansowa – projektowanie, wykonywanie, sprawozdawczość” Gdańsk 2014

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu wykładu student powinien posiadać podstawową wiedzę na temat pojęć i zasad jst. Student będzie posiadał wiedzę w zakresie trybu uchwalania i funkcjonowania budżetów jst oraz form gospodarki budżetowej. Ponadto pozna szczegółowe regulacje dotyczące deficytu i długu jst.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia wykładu jest pozytywna ocena z egzaminu w formie testu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Cieślak
Prowadzący grup: Rafał Cieślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami finansów jst. Konstrukcja wykładu oparta jest na przedstawieniu zagadnień ogólnych takich jak: podstawowe pojęcia z zakresu finansów publicznych odnoszące się do sektora samorządowego, zasady funkcjonowania systemu prawno-finansowego w samorządach, oraz zagadnień szczegółowych takich jak: system dochodów i wydatków budżetowych w jst., pojęcie deficytu budżetowego, pojęcie i zakres długu publicznego w jst., oraz formy organizacyjno prawnych w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej jst. Ponadto w trakcie wykładu zaprezentowane zostaną szczegółowe zagadnienia funkcjonowania finansów jst wynikające z możliwości pozyskiwania środków europejskich a także teoretyczno prawne problemy realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Przedstawione zostaną także podstawowe kwestie związane z funkcjonowaniem audytu, kontroli i nadzoru w systemie finansowo-prawnym jst.

Pełny opis:

1. Sektor samorządowy jako element sektora finansów publicznych. Decentralizacja finansów publicznych.

2. Podstawy prawne finansów jednostek samorządu terytorialnego.

3. Formy organizacyjne w sektorze samorządowym.

4. Pojęcie budżetu samorządowego. Funkcje budżetu. Konstrukcje budżetu.

5. Procedura budżetowa.

6. WPF (wieloletnia prognoza finansowa) – jej konsekwencje i znaczenie.

7. Dochody jednostek samorządu terytorialnego poszczególnych szczebli.

8. Dochody własne – rodzaje, charakterystyka, znaczenie.

9. Subwencje ogólne – pojęcie, konsekwencje, zasady obliczania i przekazywania.

10. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego – pojęcie, rodzaje, zasady przekazywania.

11. Środki europejskie dla samorządów ogólna charakterystyka.

12. Rodzaje wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego – zasady ich dokonywania.

13. Dług jednostek samorządu terytorialnego – pojęcie, struktura, limitowanie.

14. Nadzór nad gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego, kontrola i audyt w jednostkach samorządu terytorialnego.

15. PPP jako forma realizacji zadań publicznych. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi – zasady finansowania.

Literatura:

E. Kornberger-Sokołowksa „ Finanse jednostek samorządu terytorialnego”, Warszawa 2012.

E. Kornberger-Sokołowksa „Zasada adekwatności w systemie finansów samorządu terytorialnego w Polsce”, Warszawa 2013

M. Miemiec, W. Miemiec, K. Sawicka „Prawo finansów publicznych sektora samorządowego” Warszawa 2013

J. Salachna „Budżet samorządowy i wieloletnia prognoza finansowa – projektowanie, wykonywanie, sprawozdawczość” Gdańsk 2014

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.