Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia z zakresu finansów samorządu terytorialnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-7A13 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia z zakresu finansów samorządu terytorialnego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie podstawowych informacji o strukturze i zasadach finansów jednostek samorządu terytorialnego, ze zwróceniem uwagi na zasadę decentralizacji finansów publicznych, ograniczone władztwo podatkowe gmin oraz kontrolę i nadzór w jednostkach samorządu terytorialnego. Szczególny nacisk położony będzie na kwestie dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, w tym przede wszystkim systemu dochodów własnych, a także dopuszczalnych limitów zadłużenia i sposobu finansowania deficytu budżetowego oraz długu publicznego tych jednostek. Zajęcia nawiążą również do problematyki finansowania polityki rozwoju na szczeblu samorządowym.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują następującą tematykę:

1. Pojęcie samorządu terytorialnego i decentralizacji finansów publicznych

2. Podstawy prawne i źródła prawa finansów samorządu terytorialnego.

3. Zasady systemu finansów samorządu terytorialnego

4. Gwarancje samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego

5. Konstytucyjne regulacje dotyczące finansów samorządu terytorialnego

6. Ograniczone władztwo podatkowe w jednostkach samorządu terytorialnego

7. Uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego

8. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

9. Procedura budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego – planowanie i uchwalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego

10. Wykonywanie budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Dokonywanie zmian w budżecie oraz zmian uchwały budżetowej

11. Dług i deficyt budżetowy jednostek samorządu terytorialnego i sposoby ich finansowania

12. Struktura dochodów jednostek samorządu terytorialnego

13. Podatki i opłaty lokalne jako źródła dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego

14. Pozostałe dochody własne jednostek samorządu terytorialnego.

15. Subwencja ogólna. Redystrybucja pionowa i pozioma. Funkcje i rodzaje subwencji

16. Dotacja celowa oraz pozostałe rodzaje dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Funkcje i rodzaje dotacji celowej

17. Wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Normatywna klasyfikacja wydatków

18. Nadzór i kontrola nad gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego

19. Zadania i kompetencje regionalnych izb obrachunkowych

20. Prowadzenie polityki rozwoju na szczeblu samorządowym

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Bitner [et al.], Prawo finansowe, T. I, Finanse publiczne, Warszawa 2011 – rozdział IV

2. E. Chojna-Duch, Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2012 – rozdział IV i wybrane fragmenty rozdziału V

3. E. Kornberger-Sokołowska, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:

1. A. Borodo, Polskie prawo finansowe, zarys ogólny, Toruń 2011 – rozdziały III, IV, VII i VIII

2. R. Mastalski, E. Fojcik-Mastalska (red.), Prawo finansowe, Warszawa 2013 – część piąta

3. W. Miemiec, K. Sawicka, M. Miemiec, Prawo finansów publicznych sektora samorządowego, Warszawa 2013

4. E. Kornberger-Sokołowska, Dochody jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2002

5. C. Kosikowski, Finanse publiczne i prawo finansowe. Zagadnienia egzaminacyjne i seminaryjne, Warszawa 2013, wybrane fragmenty

6. A. Drwiłło (red), Podstawy finansów i prawa finansowego, Warszawa 2014 – rozdział 16

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

 prawidłowo interpretuje i wyjaśnia znaczenie określonych norm prawa finansowego oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami, zarówno w obrębie jednej dziedziny prawa jak i w obszarze międzydziedzinowym,

 prawidłowo posługuje się terminologią z zakresu prawa finansów samorządu terytorialnego,

 rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie finansowym; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnofinansowych,

 sprawnie porusza się w systemie prawa finansów samorządu terytorialnego, poprawnie wskazuje na miejsce prawa finansów samorządu terytorialnego w systemie prawa finansów publicznych i ich wzajemne zależności,

 wykorzystuje normy prawne do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu prawa finansów samorządu terytorialnego,

 rozpoznaje procedury tworzenia i zasady wykonywania budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

 wymienia i prawidłowo charakteryzuje sposoby finansowania deficytu budżetowego i długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego,

 dostrzega związki między zjawiskami finansowymi a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi, potrafi je prawidłowo zinterpretować

Metody i kryteria oceniania:

Obecność, aktywność na zajęciach, colloquium

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Cieślak, Maciej Gruchot, Wiktor Klimiuk
Prowadzący grup: Rafał Cieślak, Wiktor Klimiuk, Mateusz Tchórzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie podstawowych informacji o strukturze i zasadach finansów jednostek samorządu terytorialnego, ze zwróceniem uwagi na zasadę decentralizacji finansów publicznych, ograniczone władztwo podatkowe gmin oraz kontrolę i nadzór w jednostkach samorządu terytorialnego. Szczególny nacisk położony będzie na kwestie dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, w tym przede wszystkim systemu dochodów własnych, a także dopuszczalnych limitów zadłużenia i sposobu finansowania deficytu budżetowego oraz długu publicznego tych jednostek. Zajęcia nawiążą również do problematyki finansowania polityki rozwoju na szczeblu samorządowym.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują następującą tematykę:

1. Pojęcie samorządu terytorialnego i decentralizacji finansów publicznych

2. Podstawy prawne i źródła prawa finansów samorządu terytorialnego.

3. Zasady systemu finansów samorządu terytorialnego

4. Gwarancje samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego

5. Konstytucyjne regulacje dotyczące finansów samorządu terytorialnego

6. Ograniczone władztwo podatkowe w jednostkach samorządu terytorialnego

7. Uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego

8. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

9. Procedura budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego – planowanie i uchwalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego

10. Wykonywanie budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Dokonywanie zmian w budżecie oraz zmian uchwały budżetowej

11. Dług i deficyt budżetowy jednostek samorządu terytorialnego i sposoby ich finansowania

12. Struktura dochodów jednostek samorządu terytorialnego

13. Podatki i opłaty lokalne jako źródła dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego

14. Pozostałe dochody własne jednostek samorządu terytorialnego.

15. Subwencja ogólna. Redystrybucja pionowa i pozioma. Funkcje i rodzaje subwencji

16. Dotacja celowa oraz pozostałe rodzaje dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Funkcje i rodzaje dotacji celowej

17. Wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Normatywna klasyfikacja wydatków

18. Nadzór i kontrola nad gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego

19. Zadania i kompetencje regionalnych izb obrachunkowych

20. Prowadzenie polityki rozwoju na szczeblu samorządowym

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Bitner [et al.], Prawo finansowe, T. I, Finanse publiczne, Warszawa 2011 – rozdział IV

2. E. Chojna-Duch, Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2012 – rozdział IV i wybrane fragmenty rozdziału V

3. E. Kornberger-Sokołowska, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:

1. A. Borodo, Polskie prawo finansowe, zarys ogólny, Toruń 2011 – rozdziały III, IV, VII i VIII

2. R. Mastalski, E. Fojcik-Mastalska (red.), Prawo finansowe, Warszawa 2013 – część piąta

3. W. Miemiec, K. Sawicka, M. Miemiec, Prawo finansów publicznych sektora samorządowego, Warszawa 2013

4. E. Kornberger-Sokołowska, Dochody jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2002

5. C. Kosikowski, Finanse publiczne i prawo finansowe. Zagadnienia egzaminacyjne i seminaryjne, Warszawa 2013, wybrane fragmenty

6. A. Drwiłło (red), Podstawy finansów i prawa finansowego, Warszawa 2014 – rozdział 16

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.