Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-8B14PU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Wykład obejmuje szeroko pojętą własność intelektualną, czyli prawo autorskie i prawa pokrewne, oraz prawa własności przemysłowej, w tym ochronę wynalazków, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, a także ochronę przed nieuczciwą konkurencją. Jego przedmiotem są podstawowe pojęcia i problemy, niezbędne dla zrozumienia specyfiki własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego. Wykład wyjaśnia znaczenie własności intelektualnej, w takim zakresie, jaki przydatny być może dla pracowników administracji publicznej.

Pełny opis:

I. Wprowadzenie do własności intelektualnej. Jej historia i współczesne znaczenie.

Własność intelektualna w systemie prawa.

Własność intelektualna, a działalność administracji publicznej.

Pojęcie dobra niematerialnego. Rodzaje dóbr.

Charakterystyka praw na dobrach niematerialnych (treść tych praw i ich ograniczenia, metoda ochrony).

Prawo autorskie i prawa pokrewne, a własność przemysłowa.

Międzynarodowa ochrona własności intelektualnej i rola najważniejszych konwencji wiążących Polskę. Harmonizacja ochrony własności intelektualnej w Unii Europejskiej. (wzmianka).

II. Prawo autorskie.

Przedmiot prawa autorskiego: definicja utworu, rodzaje utworów. Rozróżnienie dzieł zależnych od inspirowanych. Wyłączenia spod ochrony. Utwory w działalności administracji publicznej.

Podmiot prawa autorskiego – pierwotnie uprawniony i uprawniony w sposób pochodny. Współautor. Twórczość pracownicza.

Treść prawa autorskiego: prawa osobiste i prawa majątkowe. Sens rozszczepiania majątkowego prawa autorskiego na poszczególne uprawnienia.

Czas ochrony. Dziedziczenie praw autorskich (wzmianka).

Dozwolony użytek publiczny i prywatne, ze szczególnym uwzględnieniem działania administracji publicznej.

Prawo do wizerunku.

Rodzaje umów autorskich i ich regulacja ustawowa.

Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi.

Środki ochrony, cyfrowe zarządzanie prawami. (wzmianka)

Odpowiedzialność karna: plagiat i „piractwo”. (wzmianka)

III. Prawa pokrewne.

Przedmioty praw pokrewnych: artystyczne wykonania, fonogramy i wideogramy, nadania, pierwsze wydania, wydania naukowe i krytyczne.

Podmioty uprawnione. Treść praw pokrewnych, jej ograniczenia i czas ich trwania. (wzmianka).

IV. Ochrona sui generis baz danych: przedmiot, podmiot, treść prawa, ograniczenia, czas trwania.

V. Ochrona wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych.

Definicja wynalazku, ich rodzaje, wyłączenia spod ochrony.

Podmioty uprawnione do zgłoszenia wynalazku do ochrony.

Patent: treść praw, czas ochrony, ograniczenia, umowy dotyczące patentu.

Wzory użytkowe – (wzmianka).

Wzory przemysłowe: pojęcie, procedura rejestracji, prawo z rejestracji.

Wzory wspólnotowe (ochrona wzorów w prawie Unii Europejskiej). – (wzmianka).

VI. Topografie układów scalonych – (wzmianka).

VII. Ochrona znaków towarowych i oznaczeń geograficznych.

Znak towarowy: pojęcie, funkcje, rodzaje, przeszkody do udzielenia ochrony.

Prawo ochronne: pierwszeństwo do uzyskania, zgłoszenie i procedura rejestracji (wzmianka), treść prawa z rejestracji i jego ograniczenia, czas trwania, wygaśnięcie i unieważnienie prawa do znaku.

Umowy dotyczące znaku towarowego.

Znaki towarowe w prawie UE.( wzmianka).

VIII. Oznaczenia geograficzne.

Pojęcie oznaczenie geograficznego, nazwy regionalne i oznaczenia pochodzenia.

Prawo z rejestracji: udzielenie – procedura rejestracji, treść prawa, unieważnienie i wygaśnięcie prawa.

IX. Środki ochrony praw własności przemysłowej.

X. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Różnice w metodzie ochrony przed deliktami nieuczciwej konkurencji, a ochroną praw własności intelektualnej.

Delikty nieuczciwej konkurencji: klauzula generalna, najważniejsze delikty nazwane.

Roszczenia służące ochronie przed nieuczciwą konkurencją.

XI. Podsumowanie

Literatura:

Literatura podstawowa:

- K. Czub, Prawo własności intelektualnej. Zarys wykładu. 2016

Literatura rozszerzona:

- J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2016;

-P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej Warszawa 2014

E. Nowińska , U. Promińska , Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, Własność przemysłowa i jej ochrona, Warszawa 2014

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- potrafi rozróżnić poszczególne przedmioty własności intelektualnej,

- zna podmioty praw własności intelektualnej i treść przyznanych im przez ustawę uprawnień;

- analizuje najważniejsze wyłączenia i ograniczenia ochrony, zwłaszcza mające znaczenie w działalności administracji publicznej,

- analizuje w podstawowym zakresie umowy z zakresu własności intelektualnej,

- zna podaje rodzaje odpowiedzialności za naruszenie praw własności intelektualnej i najważniejsze środki ochrony.

- wyjaśnia zasady udzielania ochrony prawa autorskiego i praw pokrewnych z jednej, a praw własności przemysłowej z drugiej strony;

-zna podstawowe delikty nieuczciwej konkurencji

- wie na jakich podstawowych zasadach opiera się międzynarodowa ochrona praw własności intelektualnej;

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej lub ustnej. Zakres materiału objęty wykładem.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Machała
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin
Skrócony opis:

Wykład obejmuje szeroko pojętą własność intelektualną, czyli prawo autorskie i prawa pokrewne, oraz prawa własności przemysłowej, w tym ochronę wynalazków, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, a także ochronę przed nieuczciwą konkurencją. Jego przedmiotem są podstawowe pojęcia i problemy, niezbędne dla zrozumienia specyfiki własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego. Wykład wyjaśnia znaczenie własności intelektualnej, w takim zakresie, jaki przydatny być może dla pracowników administracji publicznej.

Pełny opis:

I. Wprowadzenie do własności intelektualnej. Jej historia i współczesne znaczenie.

Własność intelektualna w systemie prawa.

Własność intelektualna, a działalność administracji publicznej.

Pojęcie dobra niematerialnego. Rodzaje dóbr.

Charakterystyka praw na dobrach niematerialnych (treść tych praw i ich ograniczenia, metoda ochrony).

Prawo autorskie i prawa pokrewne, a własność przemysłowa.

Międzynarodowa ochrona własności intelektualnej i rola najważniejszych konwencji wiążących Polskę. Harmonizacja ochrony własności intelektualnej w Unii Europejskiej. (wzmianka).

II. Prawo autorskie.

Przedmiot prawa autorskiego: definicja utworu, rodzaje utworów. Rozróżnienie dzieł zależnych od inspirowanych. Wyłączenia spod ochrony. Utwory w działalności administracji publicznej.

Podmiot prawa autorskiego – pierwotnie uprawniony i uprawniony w sposób pochodny. Współautor. Twórczość pracownicza.

Treść prawa autorskiego: prawa osobiste i prawa majątkowe. Sens rozszczepiania majątkowego prawa autorskiego na poszczególne uprawnienia.

Czas ochrony. Dziedziczenie praw autorskich (wzmianka).

Dozwolony użytek publiczny i prywatne, ze szczególnym uwzględnieniem działania administracji publicznej.

Prawo do wizerunku.

Rodzaje umów autorskich i ich regulacja ustawowa.

Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi.

Środki ochrony, cyfrowe zarządzanie prawami. (wzmianka)

Odpowiedzialność karna: plagiat i „piractwo”. (wzmianka)

III. Prawa pokrewne.

Przedmioty praw pokrewnych: artystyczne wykonania, fonogramy i wideogramy, nadania, pierwsze wydania, wydania naukowe i krytyczne.

Podmioty uprawnione. Treść praw pokrewnych, jej ograniczenia i czas ich trwania. (wzmianka).

IV. Ochrona sui generis baz danych: przedmiot, podmiot, treść prawa, ograniczenia, czas trwania.

V. Ochrona wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych.

Definicja wynalazku, ich rodzaje, wyłączenia spod ochrony.

Podmioty uprawnione do zgłoszenia wynalazku do ochrony.

Patent: treść praw, czas ochrony, ograniczenia, umowy dotyczące patentu.

Wzory użytkowe – (wzmianka).

Wzory przemysłowe: pojęcie, procedura rejestracji, prawo z rejestracji.

Wzory wspólnotowe (ochrona wzorów w prawie Unii Europejskiej). – (wzmianka).

VI. Topografie układów scalonych – (wzmianka).

VII. Ochrona znaków towarowych i oznaczeń geograficznych.

Znak towarowy: pojęcie, funkcje, rodzaje, przeszkody do udzielenia ochrony.

Prawo ochronne: pierwszeństwo do uzyskania, zgłoszenie i procedura rejestracji (wzmianka), treść prawa z rejestracji i jego ograniczenia, czas trwania, wygaśnięcie i unieważnienie prawa do znaku.

Umowy dotyczące znaku towarowego.

Znaki towarowe w prawie UE.( wzmianka).

VIII. Oznaczenia geograficzne.

Pojęcie oznaczenie geograficznego, nazwy regionalne i oznaczenia pochodzenia.

Prawo z rejestracji: udzielenie – procedura rejestracji, treść prawa, unieważnienie i wygaśnięcie prawa.

IX. Środki ochrony praw własności przemysłowej.

X. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Różnice w metodzie ochrony przed deliktami nieuczciwej konkurencji, a ochroną praw własności intelektualnej.

Delikty nieuczciwej konkurencji: klauzula generalna, najważniejsze delikty nazwane.

Roszczenia służące ochronie przed nieuczciwą konkurencją.

XI. Podsumowanie

Literatura:

Literatura podstawowa:

- K. Czub, Prawo własności intelektualnej. Zarys wykładu. 2016

Literatura rozszerzona:

- J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2016;

-P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej Warszawa 2014

E. Nowińska , U. Promińska , Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, Własność przemysłowa i jej ochrona, Warszawa 2014

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.