Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geneza współczesnej administracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-8P003S Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Geneza współczesnej administracji
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty podstawowe dla studiów administracyjnych I stopnia (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta podstawowych wiadomości o genezie i rozwoju podstawowych instytucji prawno-administracyjnych oraz przyswojenie terminologii prawniczej z zakresu nauk administracyjnych

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot ma charakter wprowadzający do nauk administracyjnych. Dotyczy genezy administracji polskiej na tle innych państw, w szczególności: Austrii, Francji, Niemiec oraz Rosji. Ponadto, poza omówieniem polskich instytucji administracyjnych w rozwoju dziejowym, obejmuje modele administracji innych państw.

Pełny opis:

1. Pojęcie administracji oraz prawa administracyjnego.

2. Zasady administracji (m.in. resortowości, centralizacji, decentralizacji, koncentracji, dekoncentracji, hierarchicznego podporządkowania, kolegialności, jednoosobowego kierownictwa, biurokratyzmu).

3. Administracja w Europie w XVIII i XIX wieku.

4. Administracja I Rzeczypospolitej.

5.Administracja europejska okresu absolutyzmu (Austria, Prusy, Rosja).

6. Administracja w Anglii.

7. Rozwój administracji na ziemiach polskich w XVIII wieku.

8. Administracja w XIX wieku na ziemiach polskich (m.in. Księstwo Warszawskie, Królestwo Polskie, Rzeczpospolita Krakowska).

9. Kształtowanie się administracji w państwach zaborczych (Austria, Prusy, Rosja).

10. Pojęcie państwa prawnego w XIX wieku.

11. Samorząd europejski.

12. Geneza sądownictwa administracyjnego w Europie.

13. Kształtowanie się administracji polskiej po pierwszej wojnie światowej.

14. Administracja rządowa i samorząd w II Rzeczypospolitej.

15. Administracja w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

16. Postępowanie administracyjne.

17. Kontrola administracji publicznej.

Literatura:

1. Literatura podstawowa:

Izdebski H., Historia administracji, Warszawa 2001

Maciejewski T., Historia administracji, Warszawa 2006

Malec J. Malec D., Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2003

Witkowski W., Historia administracji w Polsce 1764 – 1989, Warszawa 2007

2. Literatura dodatkowa:

Ajnenkiel A., Administracja w Polsce. Zarys Historyczny, Warszawa 1977

Bigo T., Z ustrojowych zagadnień samorządu, Lwów 1933

Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2001

Izdebski H., Współczesne modele administracji publicznej, Warszawa 1993

Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1999

Jaroszyński M., Rozważania ideologiczne i programowe na temat samorządu, Warszawa 1936

Kallas M., Lityński A., Historia Ustroju i Prawa Polski Ludowej, Warszawa 2000

Kasznica S., Polskie prawo administracyjne. Pojęcia i instytucje zasadnicze, Poznań 1946

Łętowski J., Prawo Administracyjne. Zagadnienia Podstawowe, Warszawa 1990

Panejko J., Geneza i podstawy samorządu europejskiego, Wilno 1934

Starościak J., Administracja. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 1974

Starościak J., System organizacyjny administracji polskiej, Warszawa 1949

Efekty uczenia się:

Student będzie potrafić:

Wiedza:

1. zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu ustroju i prawa administracyjnego;

2. znajomość podstawowych źródeł prawa administracyjnego;

3. zrozumienie genezy instytucji prawa administracyjnego;

Umiejętność:

1. wyjaśnienie genezy i celu konkretnych rozwiązań administracyjnych;

2. dokonywanie analizy podstawowych źródeł prawa administracyjnego;

3. komparatystka instytucji administracyjnych;

Postawy:

1. docenianie znaczenia przedmiotu dla zrozumienia współczesnych rozwiązań administracyjno-ustrojowych;

2. zrozumienie ewolucji instytucji oraz pojęć administracyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy w formie pisemnej składający się z pytań testowych oraz części otwartej.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Jastrzębski
Prowadzący grup: Robert Jastrzębski, Dominik Jaśkowiec, Michał Sadłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot ma charakter wprowadzający do nauk administracyjnych. Dotyczy genezy administracji polskiej na tle innych państw, w szczególności: Austrii, Francji, Niemiec oraz Rosji. Ponadto, poza omówieniem polskich instytucji administracyjnych w rozwoju dziejowym, obejmuje modele administracji innych państw.

Pełny opis:

1. Pojęcie administracji oraz prawa administracyjnego.

2. Zasady administracji (m.in. resortowości, centralizacji, decentralizacji, koncentracji, dekoncentracji, hierarchicznego podporządkowania, kolegialności, jednoosobowego kierownictwa, biurokratyzmu).

3. Administracja w Europie w XVIII i XIX wieku.

4. Administracja I Rzeczypospolitej.

5.Administracja europejska okresu absolutyzmu (Austria, Prusy, Rosja).

6. Administracja w Anglii.

7. Rozwój administracji na ziemiach polskich w XVIII wieku.

8. Administracja w XIX wieku na ziemiach polskich (m.in. Księstwo Warszawskie, Królestwo Polskie, Rzeczpospolita Krakowska).

9. Kształtowanie się administracji w państwach zaborczych (Austria, Prusy, Rosja).

10. Pojęcie państwa prawnego w XIX wieku.

11. Samorząd europejski.

12. Geneza sądownictwa administracyjnego w Europie.

13. Kształtowanie się administracji polskiej po pierwszej wojnie światowej.

14. Administracja rządowa i samorząd w II Rzeczypospolitej.

15. Administracja w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

16. Postępowanie administracyjne.

17. Kontrola administracji publicznej.

Literatura:

1. Literatura podstawowa:

Izdebski H., Historia administracji, Warszawa 2001

Maciejewski T., Historia administracji, Warszawa 2006

Malec J. Malec D., Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2003

Witkowski W., Historia administracji w Polsce 1764 – 1989, Warszawa 2007

2. Literatura dodatkowa:

Ajnenkiel A., Administracja w Polsce. Zarys Historyczny, Warszawa 1977

Bigo T., Z ustrojowych zagadnień samorządu, Lwów 1933

Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2001

Izdebski H., Współczesne modele administracji publicznej, Warszawa 1993

Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1999

Jaroszyński M., Rozważania ideologiczne i programowe na temat samorządu, Warszawa 1936

Kallas M., Lityński A., Historia Ustroju i Prawa Polski Ludowej, Warszawa 2000

Kasznica S., Polskie prawo administracyjne. Pojęcia i instytucje zasadnicze, Poznań 1946

Łętowski J., Prawo Administracyjne. Zagadnienia Podstawowe, Warszawa 1990

Panejko J., Geneza i podstawy samorządu europejskiego, Wilno 1934

Starościak J., Administracja. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 1974

Starościak J., System organizacyjny administracji polskiej, Warszawa 1949

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Jastrzębski
Prowadzący grup: Robert Jastrzębski, Władysław Kulesza, Beata Marczewska, Michał Sadłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot ma charakter wprowadzający do nauk administracyjnych. Dotyczy genezy administracji polskiej na tle innych państw, w szczególności: Austrii, Francji, Niemiec oraz Rosji. Ponadto, poza omówieniem polskich instytucji administracyjnych w rozwoju dziejowym, obejmuje modele administracji innych państw.

Pełny opis:

1. Pojęcie administracji oraz prawa administracyjnego.

2. Zasady administracji (m.in. resortowości, centralizacji, decentralizacji, koncentracji, dekoncentracji, hierarchicznego podporządkowania, kolegialności, jednoosobowego kierownictwa, biurokratyzmu).

3. Administracja w Europie w XVIII i XIX wieku.

4. Administracja I Rzeczypospolitej.

5.Administracja europejska okresu absolutyzmu (Austria, Prusy, Rosja).

6. Administracja w Anglii.

7. Rozwój administracji na ziemiach polskich w XVIII wieku.

8. Administracja w XIX wieku na ziemiach polskich (m.in. Księstwo Warszawskie, Królestwo Polskie, Rzeczpospolita Krakowska).

9. Kształtowanie się administracji w państwach zaborczych (Austria, Prusy, Rosja).

10. Pojęcie państwa prawnego w XIX wieku.

11. Samorząd europejski.

12. Geneza sądownictwa administracyjnego w Europie.

13. Kształtowanie się administracji polskiej po pierwszej wojnie światowej.

14. Administracja rządowa i samorząd w II Rzeczypospolitej.

15. Administracja w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

16. Postępowanie administracyjne.

17. Kontrola administracji publicznej.

Literatura:

1. Literatura podstawowa:

Izdebski H., Historia administracji, Warszawa 2001

Maciejewski T., Historia administracji, Warszawa 2006

Malec J. Malec D., Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2003

Witkowski W., Historia administracji w Polsce 1764 – 1989, Warszawa 2007

2. Literatura dodatkowa:

Ajnenkiel A., Administracja w Polsce. Zarys Historyczny, Warszawa 1977

Bigo T., Z ustrojowych zagadnień samorządu, Lwów 1933

Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2001

Izdebski H., Współczesne modele administracji publicznej, Warszawa 1993

Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1999

Jaroszyński M., Rozważania ideologiczne i programowe na temat samorządu, Warszawa 1936

Kallas M., Lityński A., Historia Ustroju i Prawa Polski Ludowej, Warszawa 2000

Kasznica S., Polskie prawo administracyjne. Pojęcia i instytucje zasadnicze, Poznań 1946

Łętowski J., Prawo Administracyjne. Zagadnienia Podstawowe, Warszawa 1990

Panejko J., Geneza i podstawy samorządu europejskiego, Wilno 1934

Starościak J., Administracja. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 1974

Starościak J., System organizacyjny administracji polskiej, Warszawa 1949

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.