Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy logiki prawniczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-8P006S Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Elementy logiki prawniczej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty podstawowe dla studiów administracyjnych I stopnia (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest nauczenie zasad poprawnego myślenia i precyzyjnego posługiwania się językiem. Szczególny nacisk położono na prawnicze zastosowanie logiki.

Student w szczególności powinien nabyć umiejętności:

precyzyjnego wysławiania się i poprawnego stosowania spójników, uzasadniania twierdzeń,

logicznej analizy zdarzeń i procesów,

posługiwania się podstawowymi rodzajami wykładni.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład ma za zadanie zapoznać studenta z teoretycznymi podstawami logiki prawniczej, a zwłaszcza z pojęciami kategorii syntaktycznej, podziałami nazw, stosunkami zakresowymi pomiędzy nazwami, definicjami, relacjami, rachunkiem zdań, teorią nazw, a także logicznymi podstawami wykładni prawa.

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące grupy zagadnień:

1. Znak, język, kategorie syntaktyczne, język prawny i prawniczy

2. Nazwy, podziały nazw i stosunki zakresowe

3. Definicje, definicje legalne

4. Elementy teorii relacji

5. Rachunek zdań

6. Teoria nazw

7. Uzasadnianie twierdzeń

8. Przekazywanie myśli (pytania i odpowiedzi, perswazja i dyskusja, błędy w przekazywaniu myśli)

9. Logiczne podstawy stosowania prawa

Literatura:

Podręcznik: S. Lewandowski, H. Machińska, A. Malinowski, J. Petzel, Logika dla prawników, Warszawa 2020

Ponadto:

A. Malinowski, M. Pełka, R. Brzeski, Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników, Warszawa 2018

S. Lewandowski, A. Malinowski, J. Petzel, Logika dla prawników. Słownik encyklopedyczny, Warszawa 2021

Efekty uczenia się:

Opanowanie zasad poprawnego myślenia i precyzyjnego posługiwania się językiem, w szczegolności w zakresie przydatnym dla redagowania i intepretacji tekstów prawnych i prawniczych.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładach jest obowiązkowa. Sposobem weryfikacji i oceniania osiągniętych przez studenta efektów uczenia się jest egzamin testowy na koniec semestru. Egzamin składa się z 12 pytań z czterema odpowiedziami wielokrotnego wyboru; egzamin zalicza minimum 7 w pełni poprawnych odpowiedzi.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Lewandowski, Andrzej Malinowski
Prowadzący grup: Sławomir Lewandowski, Małgorzata Wilińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Lewandowski
Prowadzący grup: Sławomir Lewandowski, Hanna Machińska, Bohdan Pretkiel, Małgorzata Wilińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.