Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Blok specjalizacyjny - Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrody - uwarunkowania prawne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-BS009S Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Blok specjalizacyjny - Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrody - uwarunkowania prawne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 12.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Do uczestnictwa w bloku specjalizacyjnym nie jest wymagane ukończenie żadnego konkretnego kursu na Uniwersytecie Warszawskim.


Wiedza teoretyczna i praktyczna zostanie przekazana studentom i studentkom podczas zajęć.


Pomocna może być natomiast orientacja w zagadnieniach omawianych w ramach kursów z przedmiotów dogmatycznych (prawo cywilne, prawo administracyjne, prawo Unii Europejskiej) i niedogmatycznych (jak np. wstęp do prawoznawstwa, doktryny polityczno-prawne, filozofia prawa).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W skład bloku specjalizacyjnego "Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrody - uwarunkowania prawne" wchodzą następujące przedmioty:

1) Ochrona dziedzictwa kulturowego w prawie krajowym, unijnym i międzynarodowym

2) Ochrona przyrody w prawie krajowym, unijnym i międzynarodowym

3) Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrody. Prawo i polityka

Pełny opis:

Blok specjalizacyjny "Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrody - uwarunkowania prawne" oferuje studentom i studentkom możliwość poznania teoretycznych i praktycznych podstaw prawa ochrony dziedzictwa kultury i prawa ochrony zabytków, a także prawa ochrony przyrody, prawa ochrony środowiska i prawa ochrony zwierząt - i to w wymiarze krajowym, jak i europejskim i międzynarodowym.

Związek dziedzictwa kulturowego i dziedzictwa przyrody jest zresztą nieprzypadkowy i ma miejsce zarówno na poziomie regulacyjnym (np. Konwencji UNESCO dotyczącej Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego), jak i aksjologicznym. Dlatego też wiedza z zakresu prawniczych przedmiotów dogmatycznych zostanie w ramach bloku uzupełniona o przedmiot teoretyczny, ukazujący polityczne i filozoficzne uwikłanie i uwarunkowanie omawianych zagadnień.

Szczegółowy opis każdego z przedmiotów wchodzących w skład bloku specjalizacyjnego jest dostępny w sylabusach tych przedmiotów.

Literatura:

Literatura podstawowa dla każdego z przedmiotów wchodzących w skład bloku specjalizacyjnego jest wskazana w sylabusach tych przedmiotów.

Dodatkowa literatura, orzeczenia i akty prawne (fragmenty) oraz komentarze zostaną podane oraz przekazane studentom i studentkom przez prowadzącego w zależności od wyboru (możliwie bieżących i głośnych) przypadków ilustrujących omawiane tematy.

Efekty uczenia się:

Uczestnictwo w bloku specjalizacyjnym pozwoli studentom i studentkom uzyskać rozległą wiedzę w zakresie teorii i praktyki ochrony dziedzictwa kultury i dziedzictwa przyrody, a także ich filozoficznych i doktrynalnych podstaw.

Wiedza w powyższym zakresie pozwoli na orientację w obowiązujących krajowych, europejskich i międzynarodowych regulacjach oraz ich interpretację i stosowanie. Nadto umożliwi zrozumienie wartości stojących za obowiązującymi przepisami, a także stanowiskami postulującymi ich zmianę, a więc orientację również w dyskursie politycznym w tym zakresie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę - każdego wykładu specjalizacyjnego wchodzącego w skład bloku osobno.

Zaliczenie na oceny 3-4+: obecność na zajęciach (dopuszczalne 3 nieobecności) + zaliczenie kolokwium.

Zaliczenie na oceny 3-5!: obecność na zajęciach (dopuszczalne 3 nieobecności) + przygotowanie pracy pisemnej w formie eseju bądź artykułu naukowego.

W przypadku wyboru zaliczenia przez pracę pisemną student bądź studentka odpowiednio wcześnie ustala z prowadzącym bądź prowadzącą formę i temat. Przez cały semestr ma także możliwość konsultacji w zakresie uwag merytorycznych, wykorzystanej literatury czy redakcji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Błaszczyk
Prowadzący grup: Cezary Błaszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Przedmioty wchodzące w skład bloku:

Ochrona dziedzictwa kulturowego w prawie krajowym, unijnym i międzynarodowym (2200-1W025S)

Ochrona przyrody w prawie krajowym, unijnym i międzynarodowym (2200-1W026S)

Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrody. Prawo i polityka. (2200-1W027S)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.