Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Introduction to Polish Private International Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-FOR39 Kod Erasmus / ISCED: 10.1 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Introduction to Polish Private International Law
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Erasmus+
Strona przedmiotu: http://www.pil.mateuszpilich.edh.pl/
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci uczestniczący w zajęciach znają i rozumieją podstawowe pojęcia prawa cywilnego (np. umowa, czyn niedozwolony) oraz niektóre instytucje międzynarodowego postępowania cywilnego (jurysdykcja krajowa, wykonywanie i uznawanie zagranicznych orzeczeń), jakie obowiązują w państwach ich pochodzenia. Są świadomi istnienia różnic pomiędzy systemami prawnymi różnych państw. Ukończyli kurs podstawowy prawa Unii Europejskiej, jest im znana ogólna struktura systemu prawnego UE, pozycja rozporządzeń, a także wpływ orzecznictwa ETS na prawo państw członkowskich.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Wprowadzenie do zasad i norm polskiego prawa prywatnego międzynarodowego, wskazujacych sądowi, jakie prawo jest właściwe dla stosunku z zakresu prawa prywatnego

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci są zaznajamiani głównie z polskim prawem prywatnym międzynarodowym w znaczeniu ścisłym (prawo kolizyjne). Głównie poruszane zagadnienia: część ogólna ppm (cele i funkcje, kwalifikacja pojęć prawnych, struktura norm kolizyjnych, typy łączników, obywatelstwo, odesłanie, niejednolite prawo, porządek publiczny, zastosowanie obcego prawa przez sąd polski), część szczegółowa (prawo właściwe dla: zdolności osób fizycznych, osób prawnych, zobowiązań umownych i pozaumownych, praw bezwzględnych na dobrach materialnych i niematerialnych, stosunków rodzinnych, spadków). Międzynarodowe postępowanie cywilne — zwłaszcza jurysdykcja krajowa oraz uznawanie i wykonywanie zagranicznych orzeczeń — w zasadzie nie należy do zakresu przedmiotu.

Literatura:

- ustawa z 4.2.2011 – Prawo prywatne międzynarodowe (tłumaczenie nieoficjalne na język angielski przygotowane przez prowadzących)

- A. Wysocka-Bar, E. Kamarad, Private International Law in Poland, Alphen aan den Rijn 2020

- M. Pilich, Private international law: Collected Lectures, dostępne na platformie e-learningowej Kampus

- D. Lasok, The Polish System of Private International Law, Amer. J. Comp. Law. 1966-67, 330-351

- A. Mączyński, Polish Private International Law, Yb. Priv. Int'l Law 2004, 203-220

- J. Rajski, The New Polish Private International Law, Int'l & Comp. L. Quart. 1966, s. 457-469

- angielskie streszczenia orzeczeń Sądu Najwyższego (według wyboru i tłumaczenia prowadzącego)

Efekty uczenia się:

Studenci znają i rozumieją pojęcia prawa prywatnego międzynarodowego; wykazują gotowość do praktycznej nauki stosowania jego norm.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci zdają egzamin końcowy w formie testowej (test zamknięty z pytaniami jednokrotnego wyboru) na platformie e-learningowej. Zaliczenie kursu według standardowej skali ocen UW (dla studentów zagranicznych przeliczane później na system ocen międzynarodowych programu Erasmus). Ocen bieżących nie przewiduje się.

Praktyki zawodowe:

Nie są przewidziane.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Pilich
Prowadzący grup: Mateusz Pilich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Pilich
Prowadzący grup: Mateusz Pilich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.