Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Blok specjalizacyjny - Międzynarodowe prawo lotnicze, kosmiczne i morza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-PRSIM03 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Blok specjalizacyjny - Międzynarodowe prawo lotnicze, kosmiczne i morza
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 12.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
monograficzne

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Wykład ma na celu przedstawienie najważniejszych regulacji z zakresu międzynarodowego prawa lotniczego, kosmicznego i prawa morza.

Transport lotniczy staje się dominującym środkiem transportu na świecie. W 2014 r. w sektorze transportu lotniczego pracowało 58 mln osób, a łączna wartość aktywności biznesowej w nim to 2,4 biliony $. W 2034 r. powinno to być odpowiednio 105 mln pracowników i 6 bilionów $, a ilość pasażerów, globalnie, osiągnie liczbę 7,3 mld.

Drugim niezwykle ważnym obszarem dla światowej gospodarki i funkcjonowania społeczeństw jest kosmos. Sztuczne satelity mają praktyczne zastosowanie w większości dziedzin życia na ziemi. Obecnie nowoczesne techniki kosmiczne odgrywają ogromną rolę zarówno w przedsięwzięciach o charakterze wojskowym, jak i zaspokajaniu potrzeb cywilnych. Wykorzystuje się je, m. in. w łączności, bankowości, ubezpieczeniach, meteorologii, geodezji i kartografii, geologii, rolnictwie, transporcie itd.

Trzecim omawianym obszarem jest prawo morza.

Pełny opis:

W ramach międzynarodowego prawa lotniczego omówione zostaną trzy tworzące go systemy - chicagowsko-bilateralny, warszawsko-montrealski i tokijsko-hasko-montrealsko-pekiński (międzynarodowe karne prawo lotnicze). Główne zagadnienia to status prawny przestrzeni powietrznej i zasady jej wykorzystania przez przewoźników lotniczych oraz szeroko rozumiane prawa pasażerów i powiązane z nimi zagadnienie odpowiedzialności prawnej przewoźników lotniczych. Przedstawiony zostanie także proces liberalizacji transportu lotniczego w Unii Europejskiej. Omawiane są, m. in. zasady koncesjonowania przewoźników lotniczych, ich dostęp do tras wewnątrz Unii Europejskiej, taryfy lotnicze oraz przydział czasów operacji w portach lotniczych. Poruszane są także zagadnienia zastosowania prawa konkurencji w transporcie lotniczym.

W ramach międzynarodowego prawa kosmicznego omówiony zostanie status prawny kosmosu, zasady działalności państw i innych podmiotów w tym środowisku, prawne aspekty wykorzystania technik satelitarnych.

Literatura:

Zalecana literatura:

1. M. Żylicz, Prawo lotnicze międzynarodowe, europejskie i krajowe, wyd. 2, Warszawa 2011;

2.K. Myszona-Kostrzewa, Nawigacja satelitarna w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa 2011.

3. K. Myszona, Status przewoźnika lotniczego w świetle prawa Wspólnoty Europejskiej, Warszawa 2000;

4. I. Szymajda, Konkurencja w transporcie lotniczym. Prawo europejskie i problemy dostosowania prawa polskiego, Warszawa 2000;

5. Wykorzystanie przestrzeni kosmicznej – Świat, Europa, Polska, Z. Galicki, T. Kamiński, K. Myszona-Kostrzewa (red.), Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu Studenci będą posiadali kompleksową wiedzę dotyczącą transportu lotniczego na świecie i w Unii Europejskiej. W szczególności Studenci będą potrafili

- opisać mechanizmy tworzenia się prawa w jego kontekście historycznym i społecznym;

- posługiwać się właściwą terminologią, nauczyć się języka prawnego;

-wyjaśnić genezę i cel konkretnych rozwiązań prawnych;

- rozpoznać problem prawny i zaproponować jego rozwiązanie;

- rozumieć i krytycznie odnosić się do prezentowanych rozwiązań prawnych;

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach, ocena pracy w czasie zajęć, ocena przygotowanych prezentacji – zgłoszenia dobrowolne;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Myszona-Kostrzewa
Prowadzący grup: Katarzyna Myszona-Kostrzewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Uwagi:

Przedmioty wchodzące w skład bloku:

- Prawo lotnicze międzynarodowe, europejskie i krajowe (sem. zimowy 2200-1S302)

- Prawo kosmiczne międzynarodowe, europejskie i krajowe (sem. zimowy 2200-1S303)

- Techniki satelitarne a prawa człowieka (sem. zimowy 2200-1S304)

- Lotnicze i satelitarne techniki wojenne (sem. zimowy 2200-1S305)

- Terroryzm lotniczy (sem. zimowy 2200-1S306)

- Prawo morza (sem. zimowy 2200-1S307)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.