Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Blok specjalizacyjny - Europejskie prawo prywatne międzynarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-PRSM45 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0420) Law
Nazwa przedmiotu: Blok specjalizacyjny - Europejskie prawo prywatne międzynarodowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 12.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Wymagania (lista przedmiotów):

Prawo cywilne I 2200-1A063
Prawo cywilne II cz. a 2200-1A156
Prawo cywilne II cz. b 2200-1A155

Założenia (lista przedmiotów):

Postępowanie cywilne 2200-1B137
Prawo cywilne I 2200-1A063
Prawo cywilne II cz. a 2200-1A156
Prawo cywilne II cz. b 2200-1A155
Prawo handlowe 2200-1B087

Założenia (opisowo):

Fundamentalnym założeniem proponowanego bloku jest powiązanie trzech, dotychczas zupełnie rozerwanych płaszczyzn refleksji nad prawem, to znaczy elementów:

1) prawa instytucjonalnego i materialnego Unii Europejskiej;

2) prawa prywatnego międzynarodowego; a także

3) elementów prawa procesowego cywilnego (jurysdykcja oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeń i dokumentów pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych).

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

1. Wprowadzenie do prawa prywatnego międzynarodowego Unii Europejskiej. Współpraca sądowa w sprawach cywilnych

2. Międzynarodowe prawo zobowiązań Unii Europejskiej

3. Międzynarodowe prawo rodzinne

4. Międzynarodowe prawo upadłościowe

5. Międzynarodowe prawo spadkowe: unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012

6. Prawo spółek wybranych krajów obszaru postradzieckiego w świetle europejskiej tradycji prywatnej

Pełny opis:

Założeniem bloku jest przekazanie studentom wiedzy na temat podstaw funkcjonowania międzynarodowego obrotu prawnego w sprawach cywilnych w ramach Unii Europejskiej. Rozbudowuje on wiedzę przyszłych prawników na temat prawa prywatnego międzynarodowego (międzynarodowego prawa kontraktów, zobowiązań pozaumownych, międzynarodowych upadłości, międzynarodowego prawa rodzinnego oraz transgranicznych uregulowań prawa handlowego w państwach aspirujących do członkostwa Unii Europejskiej, jak zwłaszcza Ukraina).

Absolwent bloku będzie głęboko rozumiał procesy rządzące międzynarodowym obrotem cywilnoprawnym w Unii Europejskiej. Będzie zdolny zastosować w praktyce mechanizmy współpracy międzynarodowej w sprawach cywilnych, dzięki czemu stanie się bardziej konkurencyjny na rynku pracy (cenny nabytek dla kancelarii adwokacko-radcowskich obsługujących obrót gospodarczy, kancelarii notarialnych oraz dla wydziałów cywilnych, rodzinnych i gospodarczych sądów powszechnych). Absolwenci o predyspozycjach naukowych będą w przyszłości w stanie efektywnie uczestniczyć w międzynarodowych sieciach naukowych oraz tworzyć wartościowe programy badawcze o zasięgu paneuropejskim.

Literatura:

Do zagadnień ogólnych bloku:

- P. Stone, Private International Law in the European Union, 4th ed., Cheltenham: Elgar European Law 2018

- U. Magnus, P. Mankowski (eds.), European Commentaries on Private International Law, Köln: Verlag Otto Schmidt 2018 (Rome I/II, Regulation No. 650/2012)

Efekty uczenia się:

Przeciętny absolwent bloku będzie głęboko rozumiał procesy rządzące międzynarodowym obrotem cywilnoprawnym w Unii Europejskiej.

Rozumie strukturę unijnego prawa prywatnego międzynarodowego oraz jego relację do prawa krajowego.

Zna system źródeł prawa prywatnego międzynarodowego UE oraz treść podstawowych norm tego prawa, jak również zasady rządzące wykładnią i stosowaniem PPM UE.

Jest przygotowany do nauki praktycznego stosowania tych norm prawnych.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo w konwersatoriach; lektura zaleconych tekstów i orzecznictwa sprawdzana w formach przewidzianych przez wykładowców.

Praktyki zawodowe:

Nie przewidziano.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 116 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Pilich
Prowadzący grup: Mateusz Pilich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Uwagi:

Przedmioty wchodzące w skład bloku:

- Wprowadzenie do prawa prywatnego międzynarodowego UE: Współpraca sądowa w sprawach cywilnych (sem. zimowy 2200-1S397)

- Międzynarodowe prawo zobowiązań Unii Europejskiej (sem. zimowy 2200-1S399)

- Międzynarodowe prawo rodzinne (sem. letni 2200-1S400)

- Międzynarodowe prawo upadłościowe (sem. letni 2200-1S401)

- Międzynarodowe prawo spadkowe: unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 (sem. letni 2200-1S402)

- Prawo spółek wybranych krajów obszaru postradzieckiego w świetle europejskiej tradycji prywatnej (sem. letni 2200-1S403)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.