Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nurty współczesnej pedagogiki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-DD-NWP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nurty współczesnej pedagogiki
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu pogłębienie wiedzy na temat nurtów i debat we współczesnej pedagogice, związanych z podstawowymi paradygmatami wiedzy pedagogicznej, ukazanie pedagogiki jako nauki o wychowaniu w odniesieniu do różnych dyskursów (np. dyskurs filozoficzny a dyskurs pedagogiczny o wychowaniu), wskazanie na główne teorie pedagogiczne i ich przynależność do różnych nurtów pedagogiki.

Literatura:

Zgodna z obszarem zainteresowań badawczych przedstawicieli poszczególnych nurtów pedagogicznych.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. Doktorant zna podstawowe paradygmaty wiedzy pedagogicznej (w tym paradygmaty pedagogiki humanistycznej, paradygmaty pedagogiki empirycznej, paradygmaty pedagogiki krytycznej) oraz posiada rozszerzoną wiedzę dotyczącą pełnej klasyfikacji myśli pedagogicznej (prądy, kierunki, koncepcje),

2. Doktorant zna szerszy kontekst, w jakim osadzone są konkretne nurty współczesnej pedagogiki, w tym główne teorie społeczne, filozoficzne, psychologiczne, kulturowe mające zastosowanie na mapie paradygmatów pedagogicznych,

3. Doktorant posiada rozszerzony zakres wiedzy na temat tradycji myśli pedagogicznej i jej odniesień do współczesności, zna koncepcje i procesy przemian edukacyjnych i ich konotacje pedagogiczne, posiada rozszerzoną wiedzę na temat uwarunkowań procesów edukacyjnych i ich zmienności historycznej,

4. Doktorant zna kategorie pojęciowe funkcjonujące w pedagogicznych dyskursach, zna zróżnicowanie języka dyskursów pedagogicznych.

UMIEJĘTNOŚCI

1. Doktorant potrafi zastosować wiedzę z nauk społecznych i humanistycznych w analizie zjawisk i procesów edukacyjnych, potrafi wskazać możliwości i zagrożenia edukacji i wychowania, wynikające z aktualnych zmian społecznych,

2. Doktorant potrafi analizować odmienne koncepcje wychowania, rekonstruować ich założenia, potrafi analizować ewolucję podejść pedagogicznych oraz wiązać je z określonymi teoriami naukowymi,

3. Doktorant potrafi objąć krytyczną refleksją współistnienie różnych dyskursów w obszarze nauk pedagogicznych,

4. Doktorant rozumie związek doktryn z ideologiami, ich znaczenie dla współczesnej refleksji o wychowaniu oraz przynależność do różnych nurtów pedagogiki,

5. Doktorant rozumie i potrafi stosować interdyscyplinarne podejście do różnych problemów w obrębie współczesnych nurtów pedagogicznych,

6. Doktorant potrafi operować specjalistycznymi kategoriami pojęciowymi znaczącymi dla refleksji pedagogicznej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Doktorant bierze udział w naukowej dyskusji dotyczącej problematyki nurtów pedagogicznych,

2. Doktorant jest otwarty na nowe podejścia i odmienne poglądy innych osób, różniące się od dotychczas przyjętych, szanuje ich opinie oraz dostrzega wartość współpracy z osobami reprezentującymi odmienne postawy,

3. Doktorant ma świadomość odpowiedzialności pedagoga za charakter podejmowanych działań, ma świadomość etycznego wymiaru sytuacji edukacyjnych i samodzielnych badań naukowych,

4. Doktorant ma świadomość procesualnego podejścia do własnej wiedzy i umiejętności oraz znaczenia samodzielnego studiowania.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie 6 seminariów tematycznych prowadzonych przez przedstawicieli różnych nurtów badań i analiz pedagogicznych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Żytko
Prowadzący grup: Adam Fijałkowski, Zbigniew Izdebski, Joanna Madalińska-Michalak, Grzegorz Szumski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Żytko
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.