Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka dydaktyczna 4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-DD-PDYD4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka dydaktyczna 4
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia pozwalają na pogłębienie kompetencji dydaktycznych doktorantów.

Skrócony opis:

Szczegóły (przedmiot, tryb, terminy spotkań itp. ) dot. praktyki dydaktycznej ustala promotor.

Doktoranci mogą zrealizować praktykę współprowadząc zajęcia wskazane przez Promotora lub w ramach zajęć prowadzonych samodzielnie.

Pełny opis:

Praktyka ma na celu pogłębienie kompetencji dydaktyczne doktorantów oraz poznanie i ocenę programu studiów na Wydziale. Doktoranci mają możliwość obserwacji i treningu różnych form prowadzenia zajęć w uczelni wyższej - wykładów, konwersatoriów, lektoriów, edukacji zdalnej. Doświadczenia dydaktyczne mają szansę przedyskutować z promotorem i prowadzącymi określone zajęcia.

Doktoranci mogą również uczestniczyć w procesie zaliczeń i egzaminów.

Literatura:

Stosownie do potrzeb wynikających z prowadzenia zajęć.

Efekty uczenia się:

Doktorant poznaje program studiów pedagogicznych oraz potrafi wybierać adekwatnie różnorodne formy prowadzenia zajęć.

Doktorant potrafi dokonać oceny własnych kompetencji dydaktycznych.

Doktorant rozumie różnice między procesem uczenia się szkolnego (na poprzednich etapach edukacji) a studiowaniem.

Doktorant potrafi nawiązać relacje prowadzący zajęcia-student, rozumie ich specyfikę, potrafi taktownie uświadomić studentowi jego braki, umie motywować studentów do rozwoju poznawczego.

Doktorant potrafi skonstruować program, przynajmniej części zajęć, które prowadzi.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przez Promotora praktyk jest sprawozdanie złożone przez doktoranta do Promotora i sekretariatu (z podpisem Promotora):

- krótki opis rodzaju realizowanych zajęć, głównych treści i metod działania

- autorefleksję

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)