Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoretyczne konteksty pedagogiki - psychologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-DD-TKP/PSYCH Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoretyczne konteksty pedagogiki - psychologia
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Odczuwany niedosyt dotyczący praktycznej skuteczności wiedzy, a więc powiązania między teorią i praktyką i vice versa pozwala zminimalizować zastosowanie w procesie kształcenia metody przypadku (case metod). Jest ona narzędziem przezwyciężenia stwierdzanej dychotomii, narzędziem konstrukcji „teorii dla praktyki”. Wymaga wykorzystania umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia, wiedzy zdroworozsądkowej i naukowej (teorii psychologicznych). Poza metodą analizy przypadku zostaną wykorzystane filmy oraz wybrane testy psychologiczne jako narzędzia inicjowania dyskusji na temat wybranych ważnych edukacyjnie wątków psychologicznych (myślenie twórcze; inteligencja emocjonalna; style poznawania itd.)

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu analizę różnorodnych dyskursów wyrosłych z określonych tradycji intelektualnych; wskazuje na interdyscyplinarny, zróżnicowany charakter wiedzy pedagogicznej i jej relacje z innymi rodzajami wiedzy oraz na specyfikę problemów edukacyjnych, wynikających ze zjawisk społecznych i kulturowych.

Odczuwany niedosyt dotyczący praktycznej skuteczności wiedzy, a więc powiązania między teorią i praktyką i vice versa pozwala zminimalizować zastosowanie w procesie kształcenia metody przypadku (case metod). Jest ona narzędziem przezwyciężenia stwierdzanej dychotomii, narzędziem konstrukcji „teorii dla praktyki”. Wymaga wykorzystania umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia, wiedzy zdroworozsądkowej i naukowej (teorii psychologicznych). Proces uczenia się zaczyna się od analizy przedstawionego i opisanego przypadku (zdarzenia, case) pochodzącego z konkretnej sytuacji edukacyjnej, analizy bazującej na początkowej wiedzy i doświadczeniu uczestników dyskusji. Konstrukcja teoretyczna dla analizowanego zdarzenia wyłania się powoli i przebiega zgodnie z wcześniej wypracowaną strukturą, zawartą w pytaniach dla dyskutantów. Wykorzystywana jest jedynie wówczas, gdy zachodzi potrzeba ożywienia dyskusji lub nadania jej kierunku założonego w przypadku. Case metod to przykład aktywnej metody nauczania (active learning pedagogy). Sytuację dyskusji nad przypadkiem można porównać do laboratorium uczenia się, w którym uczestnicy uczą się od siebie nawzajem, toczą intelektualne spory, formułują pytania i stawiają hipotezy oraz próbują sami odnaleźć się w analizowanej sytuacji. Case metod tworzy fundament dla heurystycznego myślenia, strategii znajdującej zastosowanie w innych sytuacjach edukacyjnych i życiowych oraz konstruowania teorii własnego i innych umysłu-metawiedzy.

Literatura:

Wybór literatury stosownie do zidentyfikowanych pojęć psychologicznych i problemów w danym przypadku oraz teksty własne prowadzącego w j. angielskim.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Uczestnik (U) posiada wiedzę psychologiczną na temat zidentyfikowanych faktów i problemów opisanych w przypadku.

U posiada wiedzę na temat: wybranych teorii uczenia sie; motywacji; strategii dyscyplinowania; rozwoju emocjonalnego i moralnego; samokontroli emocjonalnej; skutecznych stylów komunikowania się; różnic indywidualnych i ich uwarunkowania oraz związków z procesem uczenia się i nauczania.

U zna własne, indywidualne odniesienia do analizowanego przypadku.

U posiada wiedzę o własnym potencjale intelektualnym w związku z pojęciami zawartymi w danym przypadku.

Umiejętności

Uczestnik aktywnie (refleksyjnie i krytycznie) uczestniczy w dyskusji nad przypadkiem

U identyfikuje przedstawione fakty i problemy; identyfikuje najważniejsze z nich.

U rozpoznaje i opisuje analizowany przypadek z różnych perspektyw.

U łączy zidentyfikowane fakty i problemy z założeniami teoretycznymi.

U interpretuje analizowany przypadek wykorzystując psychologiczny aparat pojęciowy.

U tworzy narracje w języku psychologii i edukacji na temat możliwych przyczyn i skutków analizowanego przypadku.

U ma wgląd we własne mechanizmy psychologiczne i teorię umysłu.

Kompetencje społeczne

U wykazuje się umiejętnością uczestniczenia w dyskusji (samokontrola emocji; komunikatywne formułowanie pytań i wypowiedzi …itd.).

U wykorzystuje dane z dyskusji w tworzeniu własnych narracji na temat przypadku.

U wykazuje się pozytywnym nastawieniem wobec obcych (innych) poglądów i postaw.

U jest przygotowany się do zajęć- zapoznaje się z casem, przeprowadza jego indywidualną krytyczną analizę, swoimi przemyśleniami dzieli się z innymi uczestnikami dyskusji, jest aktywny podczas zajęć.

U odważnie i prezentuje własne stanowisko.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i przygotowanie do konwersatorium wymagane przez stosowaną metodę kształcenia oraz aktywność podczas dyskusji; ustne lub pisemne zaprezentowanie narracji dla wybranego zagadnienia, problematyki, pojęć zidentyfikowanych w przypadku.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Małkowska-Szkutnik
Prowadzący grup: Agnieszka Małkowska-Szkutnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Małkowska-Szkutnik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.