Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MEPP - Moduł: Nauczanie etyki w szkole

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-F-MEPP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MEPP - Moduł: Nauczanie etyki w szkole
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Element Modułu: MEEP-Moduł: Nauczanie etyki w szkole.

W trosce o wysoki poziom kształcenia na naszym Wydziale proponujemy wszystkim studentom uczestnictwo w zajęciach Modułu przygotowującego do nauczania etyki.

Cykl wykładów, prezentujący najważniejsze problemy poruszane we współczesnych debatach z zakresu etyki. Wprowadza słuchaczy w problematykę etyczną, uwzględniając jej aspekty pedagogiczne.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zaprezentowanie i przybliżenie studentom współczesnych dylematów etycznych, szczególnie w perspektywie powinności stojących przed wychowawcami. Analiza napięć i sprzeczności nurtujących dzisiejszą refleksję moralną pobudzi słuchaczy do samodzielnych przemyśleń oraz pomoże w nabyciu kompetencji do inspirowania i prowadzenia racjonalnej debaty moralnej.

Obowiązkowe elementy modułu Nauczanie etyki w szkole to:

- wykład: Etyka a wychowanie - 30 godz.- 2 semestr

- warsztaty etyczne: 2 x 30 godzin - 2 semestr.

- trening umiejętności praktycznych w zakresie nauczania etyki: 1 x 30 godz. 2 semestr

Literatura:

Literatura podana w opisie składowych.

Efekty uczenia się:

Student:

- opanował wiedzę z zakresu wybranych stanowisk filozoficznych, dotyczących etyki

- rozpoznaje wpływ refleksji etycznej na sposób rozumienia zagadnień pedagogicznych

- umie interpretować zjawiska edukacyjne z perspektywy wybranych stanowisk etycznych

- rozumie związek etyki i pedagogiki, umie przedstawić różne jego formy

- wykorzystuje wiedzę z zakresu filozofii i etyki w analizie i interpretacji praktycznych dylematów pedagogicznych

Metody i kryteria oceniania:

Rozliczenie modułu uwzględnia zaliczenie składowych. Student przedstawia własną refleksję (praca pisemna, esej) na temat doświadczeń związanych z praktykami, warsztatami, a także własnymi wnioskami z wykładów.

Za esej można uzyskać 85 punktów, za aktywność i pracę na zajęciach składowych modułu, przygotowanie do zajęć, prezentacje itp - 15 punktów.

Aby uzyskać ocenę student musi zdobyć określoną liczbę punktów:

3 60-67

3+ 68-75

4 76-83

4+ 84-91

5 92-100

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.