Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MG - Senior w kulturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-F-MG-SK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MG - Senior w kulturze
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma na celu ukazanie różnych form aktywności seniorów w kulturze

Skrócony opis:

Przedmiot zawiera wiedzę o formach aktywności kulturalnej polskich seniorów, o ich typowych sposobach spędzania czasu wolnego, o ich uczestnictwie w kulturze jako odbiorców (udział w spektaklach, koncertach, oglądanie telewizji, słuchanie radia) oraz twórców treści kultury (udział w amatorskich zespołach artystycznych). Formą aktywności seniorów jest również przekazywanie przez nich treści kultury młodszym pokoleniom(seniorzy w funkcji transmisji wzorów kulturowych). Ważnym blokiem zagadnień jest również kulturowy wizerunek seniorów (w mediach oraz w sztuce).

Pełny opis:

Uczestnictwo w kulturze osób starszych przyjmuje różne formy, w tym najczęstsze to:

1/udział w kulturze dotyczący tzw. oferty kulturalnej. Tak rozumiane uczestnictwo w kulturze wyraża się m.in. częstotliwością uczestniczenia w spektaklach teatralnych, koncertach, odbiorze programów telewizyjnych i radiowych, czytaniu książek i czasopism.

2/amatorska aktywność kulturalna : uczestnictwo w różnego rodzaju zespołach artystycznych (teatralnych, muzycznych, tanecznych, plastycznych itp.). Aktywność ta może przybierać również formy indywidualne (np. pisanie opowiadań, malowanie obrazów.

3/ transmisja międzypokoleniowych wzorów kulturowych (seniorzy jako źródło pamięci kulturowej wydarzeń, miejsc i ludzi).

Inne podejmowane w ramach przedmiotu problemy to:

- czynniki kształtujące poziom uczestnictwa seniorów w kulturze,

- edukacja kulturalna seniorów,

- instytucje kultury przyjazne seniorom,

- aktywność kulturalna seniorów występująca w funkcji integracji społecznej,

- sposób postrzegania osób starszych - przejawiający się zarówno w wymiarze wizerunkowym indywidualnym, jak i społecznym,

-senior jako uczestnik kultury w erze nowych technologii,

- kulturowy wizerunek seniorów (np. seriale telewizyjne),

- senior w sztuce dawnej i współczesnej.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student posiada wiedzę skoncentrowaną na wybranej problematyce kultury (filmu, teatru, muzyki, sztuk plastycznych),

2. Student posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania nowych mediów w kulturze

3. Student zdobywa wiedzę z zakresu przygotowania seniorów do podejmowania samodzielnej aktywności kulturalnej

Umiejętności:

1. Student potrafi dokonać wyboru zjawisk kultury dawnej i współczesnej dostępnej dla seniorów

2. Student potrafi opracować autorski program uczestnictwa seniorów w kulturze

3. Student potrafi obiektywnie ocenić różne zjawiska kultury adresowane do seniora

Kompetencje społeczne:

1. Student wykształca postawę krytycznego myślenia w obszarze problemów i dylematów pedagogicznych związanych z przedmiotem,

2. Student wykazuje samodzielność w opracowywaniu podejmowanych zagadnień,

3. Student jest przygotowany do wyrażania swojego stanowiska i podawania argumentów na jego obronę, z zachowaniem szacunku i otwartości wobec innych stanowisk.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest omówienie możliwości i/lub realizacji aktywności kulturalnej seniorów - na przykładzie osób, instytucji lub inicjatyw społecznych w obszarze aktywizacji kulturalnej seniorów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.