Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka. Nauczanie i uczenie się w środowisku - szkoła, klasa szkolna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-J-MWP-D-F Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka. Nauczanie i uczenie się w środowisku - szkoła, klasa szkolna
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przedmiot jest elementem modułu "Wprowadzenie do pedagogiki" ulokowanego w programie 5-letnich jednolitych studiów na kierunku "Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia nauczycielskie)" o profilu ogólno-akademickim. Podstawowym jego celem jest dostarczenie studentom elementarnej wiedzy o szkole jako podstawowej instytucji edukacyjnej oraz o klasie szkolnej jako bezpośrednim środowisku, w którym przebiega proces edukacyjny. Osobnym celem jest stworzenie studentom okazji do myślenia i dyskusji nad osobliwościami środowiska, w jakim przebiega szkolna edukacja oraz nad wyzwaniami, jakie środowisko to stawia uczniom i nauczycielom.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zagadnienia programowe obejmują charakterystykę szkoły wraz z jej historią oraz kulturowymi i społecznymi uwarunkowaniami, charakterystykę klasy szkolnej jako specyficznej całości społecznej ulokowanej w warunkach wyznaczonych przez system klasowo-lekcyjny i wreszcie charakterystykę roli, funkcji i zadań nauczyciela i uczniów. Oprócz tego program przedmiotu obejmuje problematykę prób reformowania szkoły jako instytucji edukacyjnej.

Pełny opis:

1. Nauczanie i uczenie się - charakterystyka - różne ujęcia definicyjne

2. Szkoła jako podstawowa instytucja edukacyjna - rys historyczny - charakterystyka

3. Klasa szkolna jako specyficzna całość społeczna

4. Nauczyciel w szkole

- role, funkcje i zadania oraz związane z nimi dylematy

- kierowanie klasą szkolną w warunkach systemu klasowo lekcyjnego - dylematy

- autorytet i władza nauczyciela w klasie szkolnej - dylematy

- utrzymywanie dyscypliny w trakcie lekcji i motywowanie do uczniów do nauki - dylematy

5. Uczeń w szkole - role, funkcje i zadania oraz związane z nimi dylematy

6. Program szkolny i jego związek z pozaszkolną rzeczywistością - dylematy

7. Próby reformowania szkoły jako instytucji edukacyjnej

8. Inne zagadnienia zaproponowane przez studentów.

Literatura:

Wybrane rozdziały z podręczników i monografii:

R. Arends, Uczymy się nauczać. WSiP, Warszawa, wszystkie wydania,

M. Dembo, Stosowana psychologia wychowawcza, WSiP, Warszawa 1997,

Sztuka nauczania, Czynności nauczyciela. K. Kruszewski (red.) WN PWN, Warszawa, wszystkie wydania,

Cz. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki ogólnej, WSiP, Warszawa 2005,

W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Żak, Warszawa 1996,

E. Perrott, Efektywne nauczanie, WSiP, Warszawa 1995

S. Mieszalski, O przymusie i dyscyplinie w klasie szkolnej, WSiP, Warszawa 1997,

Literatura dodatkowa będzie przekazywana w trakcie zajęć.

Efekty uczenia się:

KATEGORIE WIEDZY

1. Zna i rozumie różne sposoby definiowania pojęć :nauczanie i uczenie się

2. Zna istotne cechy szkoły i klasy szkolnej

3. Zna role, funkcje i zadania nauczyciela w szkole i rozumie związane z nimi dylematy

4. Zna role, funkcje i zadania ucznia i i rozumie związane z nimi dylematy

5. Zna i rozumie dylematy związane z programem szkolnym i jego związkami z pozaszkolną rzeczywistością

6. Zna wybrane próby reformowania szkoły jako instytucji edukacyjnej.

KATEGORIE UMIEJĘTNOŚCI

1. Potrafi dyskutować o szkole i klasie szkolnej jako środowiskach nauczania i uczenia się

2. Potrafi wspierać swoje poglądy na szkołę i klasę szkolną odpowiednio dobranymi argumentami

KATEGORIA POSTAWY SPOŁECZNE

1. Przejawia zainteresowanie problematyką szkolnej edukacji i związanymi z nią dylematami,

2. Samodzielnie poszerza wiedzę z zakresu szkolnej edukacji,

3. Aktywnie uczestniczy w wymianach poglądów na temat szkolnej edukacji,

Metody i kryteria oceniania:

Ocena pisemnych opracowań wybranych zagadnień

Aktywność w trakcie zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dworakowska
Prowadzący grup: Jerzy Marek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.