Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Propedeutyka pedagogiki. Pedagogika krytyczna i emancypacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-J-MWP-PRP-F1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Propedeutyka pedagogiki. Pedagogika krytyczna i emancypacyjna
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem zajęć jest uwrażliwienie studentów na przejawy wykluczeń ze względu na w.w. cechy w dyskursie edukacyjnym, w języku szkoły, w interakcjach klasowych i w relacjach rówieśniczych oraz kształtowanie kompetencji do diagnozowania i kształtowania środków wspierających emancypację jednostek i grup oraz zapobiegających wykluczeniom w praktyce edukacyjnej.

Pełny opis:

Cel kursu to prezentacja podstaw pedagogiki emancypacyjnej i krytycznej skoncentrowanej na wiedzy dotyczącej uwarunkowań, mechanizmów i form różnego rodzaju edukacyjnych wykluczeń, które mają miejsce w trakcie edukacji formalnej i nieformalnej. Te wykluczenia stają na przeszkodzie realizacji równych szans edukacyjnych, a w konsekwencji emancypacji jednostek i grup oraz integracji i inkluzji społecznej. Chodzi o wykluczenia ze względu na tzw. cechy przypisane jak rodzaj, wiek, rasa, pochodzenie społeczne, etniczność, narodowość itp. przejawiające się w formach organizacyjnych szkolnej edukacji, w interakcjach i komunikacji werbalnej w klasie szkolnej oraz w języku tekstów szkolnych (w dokumentach, podręcznikach i programach szkolnych).

Literatura:

Szahaj A., "Teoria krytyczna szkoły frankfurckiej," Warszawa 2008

Tło i Ruch – rozmowa o polityczności edukacji. Profesor Joanna Rutkowiak w rozmowie z doktor Karoliną Starego, 2018

Judith Butler, Walczące słowa (fragmenty)

S. de Beauvoir, Druga płeć (fragmenty)

Michel Foucault, Nadzorować i karać (fragmenty)

Susan Buck Morss, Hegel, Haiti i historia uniwersalna (fragmenty)

Małgorzata Jacyno, Kultura indywidualizmu (fragmenty)

Starego K „W stronę niepolitycznej emancypacji - pytanie o podmiotowość w warunkach neoliberalnej dominacji”, Podstawy Edukacji, T 3, red. A. Gofron, M. Piasecka , 2010

Nussbaum M. „Nie dla zysku” (fragmenty)

H. Giroux, L. Witkowski, Edukacja i sfera publiczna (fragmenty)

M. Czerepaniak- Walczak, Pedagogika emancypacyjna. Gdańsk. Rozdział I. część -Istota emancypacji i koncepcje emancypacji, Rozdział 10- kompetencje emancypacyjne, Gdańsk 2006

Szkudlarek T., Śliwerski B., "Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki," Kraków 2010

Starego K. Dyskurs edukacyjny oraz problem dyskursywnego konstruowania tożsamości i wiedzy z perspektywy krytycznej i krytycznie zorientowanej analizie dyskursu, w: Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, nr 2(12), Poznań 2017

Dudzikowa M., "Mit o szkole jako miejscu wszechstronnego rozwoju ucznia. Eseje etnopedagogiczne" (fragmenty)

Bilińska-Suchanek E., "Opór wobec szkoły. Dorastanie w perspektywie paradygmatu oporu", Kraków 2011

Chmura-Rutkowska I., „Przemoc rówieśnicza w gimnazjum a płeć. Kontekst społeczno-kulturowy” , Forum Oświatowe 1(46), 2012

Prześniona rewolucja, Andrzej Leder (fragmenty)

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student/ka potrafi:

-zdefiniować pojęcie wykluczeń edukacyjnych i emancypacji poprzez edukację w kontekście pojęć pokrewnych oraz w kontekście uwarunkowań systemu i praktyki edukacyjnej;

- opisać najpowszechniejsze mechanizmy i formy wykluczeń edukacyjnych oraz podstawowe pedagogiczne narzędzia wspierające emancypację;

- ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych,

-utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych .

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny: aktywność, przygotowanie do zajęć, referat

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dworakowska, Antonia Sochaczewska
Prowadzący grup: Antonia Sochaczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.