Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Propedeutyka pedagogiki. Akademia sztuki myślenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-J-MWP-PRP-F2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Propedeutyka pedagogiki. Akademia sztuki myślenia
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Kurs o charakterze warsztatowym, wprowadzający w podstawowe problemy współczesnej pedagogiki i edukacji, wykorzystujący doświadczenie „Akademii Sztuki Myślenia”. Tematyka spotkań dotyczy wybranych zagadnień edukacyjnych, które mają znaczący wpływ na kształtowanie się kultury pedagogicznej w praktyce oświatowej. Zostanie ona dostosowana do zainteresowań uczestników. Zajęcia odbywają się w blokach, częściowo z udziałem uczniów z liceum w Warszawie.

Pełny opis:

Zajęcia wykorzystują doświadczenie wynikające z warsztatów „Akademia Sztuki Myślenia”, projektu (POWR.03.01.00-00-EF10/16) realizowanego przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kurs ma na celu wzmocnienie i wsparcie uczestników w sztuce myślenia, ze szczególnym uwzględnieniem samodzielności namysłu i jego krytycznej wartości. Zajęcia będą kształtowały najważniejsze umiejętności krytycznego i samodzielnego myślenia w taki sposób, aby kompetencje te rzeczywiście służyły społecznej komunikacji i budowaniu porozumienia. Rozwój nauki i technologiczny skok, jaki dokonał się, i wciąż się dokonuje, w zakresie przekazywania informacji powodują, że dziś prawdziwym wyzwaniem staje się nie tyle gromadzenie informacji, ile samodzielne i krytyczne radzenie sobie z informacjami i umiejętne ich wykorzystanie dla własnego rozumienia rzeczywistości.

W trakcie spotkań będziemy dążyli do:

• Doskonalenia umiejętności myślowo-językowych, takich jak formułowanie pytań i problemów.

• Rozwijania osobistych zainteresowań uczestnika i integrowanie wiedzy przedmiotowej z różnych dyscyplin.

• Rozwijania umiejętności wglądu we własne procesy poznawcze, wykrywanie błędów w rozumowaniu i porównywanie różnych sposobów myślenia.

• Zdobywania umiejętności samodzielnych i przemyślanych sądów i uzasadniania własnych i cudzych sądów w procesie dialogu.

• Rozwijania umiejętności komunikacji, słuchania innych.

• Kształtowania umiejętności współpracy w grupie, dialogu, tolerancji i otwartości.

• Rozwijania poczucia odpowiedzialności za własną naukę.

• Rozwijania wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej.

• Obcowania z tradycją filozoficzną i wspierania jej rozumienia.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu student:

- zna wybrane zagadnienia edukacyjne, kształtujące charakter współczesnej praktyki oświatowej,

- umie interpretować problemy pedagogiczne w kontekście wybranych zagadnień kulturowych,

- umie analizować teksty współczesnej kultury, odczytując ich znaczenie dla współczesnej edukacji,

- umie aktywnie i twórczo uczestniczyć w dyskusjach i debatach pedagogicznych,

- umie adekwatnie stosować aktywne metody pracy z uczniami.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Ocena udziału w zajęciach oraz przygotowanego projektu.

Studenci są zobowiązani do aktywnego uczestnictwa w spotkaniach, a także do przygotowania indywidualnych metodycznych projektów tematycznych, związanych z warsztatami.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dworakowska
Prowadzący grup: Rafał Godoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.