Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Propedeutyka pedagogiki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-J-MWP-PRP-W Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Propedeutyka pedagogiki
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem kursu jest ukazanie podstawowych problemów wchodzących w zakres „wprowadzenie do pedagogiki”. Kurs ma przywołać właściwe rozważaniom pedagogicznym kategorie pojęciowe i ukazać zróżnicowanie myśli pedagogicznej.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie:

- wprowadzić w świat podstawowych pojęć pedagogicznych oraz głównych nurtów pedagogicznych;

- ukazać, jak rozumiane jest pojecie „pedagogika” i wybrane kategorie pojęciowe funkcjonujące w pedagogicznych dyskursach;

- zapoznać z problematyka interdyscyplinarności pedagogiki;

- ukazać zróżnicowanie myśli pedagogicznej i jej powiązanie z innymi dyscyplinami nauki oraz wiedzy (przede wszystkim z filozofią);

- ukazać kulturowe i społeczne konteksty/ uwarunkowania wychowania;

- przedstawić otwartość pedagogiki na problemy współczesności.

Literatura:

1. S. Amsterdamski: Kryzys scjentyzmu, (w): S. Nowak (red.):Wizje człowieka i społeczeństwa w teoriach i badaniach naukowych, Warszawa 1984, s. 306 – 327;

2. T. Hejnicka- Bezwińska : Pedagogika ogólna, Warszawa 2008, s. 220 -255;

3. S. Kunowski: Podstawy pedagogiki współczesnej, Warszawa 1997, część I , rozdziały II, III ,V.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student:

1. zna podstawowe pojęcia z zakresu pedagogiki;

2. zna podstawowe założenia głównych stanowisk pedagogicznych;

2. posiada wiedzę dotyczącą zróżnicowania myśli pedagogicznej i struktury pedagogiki;

3. posiada wiedzę dotyczącą tradycji wiedzy pedagogicznej i jej odniesień do współczesności;

4. posiada wiedzę dotyczącą relacji: pedagogika – inne dziedziny wiedzy.

UMIEJĘTNOŚCI

Student:

1. dokonuje analizy i syntezy treści wykładu;

2. potrafi wyjaśnić zależności między różnymi kontekstami teoretycznymi pedagogiki;

3. potrafi wskazać założenia głównych teorii pedagogicznych;

POSTAWY

Student:

1. dostrzega złożoność wychowania i myśli pedagogicznej;

2. otwiera się poznawczo na wychowanie jako zjawisko społeczne i kulturowe;

3. jest gotowy do prowadzenia dyskusji na temat zagadnień i problemów pedagogicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład.

Zaliczenie pisemne. 90 minut.

Szczegółowe warunki zaliczenia zostaną podane na pierwszym wykładzie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dworakowska
Prowadzący grup: Katarzyna Dworakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.