Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika społeczna. Oblicza dzieciństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-J-MWP-PS-F Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika społeczna. Oblicza dzieciństwa
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentek i studentów z dodatkową literaturą naukową z zakresu pedagogiki społecznej, dzięki czemu poszerzą swoją znajomość problematyki społeczno-pedagogicznej.

Pełny opis:

Przedmiotem pedagogiki społecznej są środowiskowe uwarunkowania procesów rozwoju i wychowania. Podczas lektorium studentki i studenci zapoznają się z różnorodnymi tekstami poruszającymi te zagadnienia. Będą to teksty autorstwa zarówno „klasyków” pedagogiki społecznej, jak i jej współczesnych przedstawicielek i przedstawicieli. Dzięki temu będą mogli analizować dawne wątki podejmowane przez pedagogów społecznych, kontynuowane i reinterpretowane współcześnie.

Lektorium ma również na celu rozwijanie umiejętności czytania tekstów naukowych i pisania prac akademickich – z zachowaniem odpowiednich standardów i zastosowaniem aparatu naukowego (przypisy, bibliografia, właściwa konstrukcja pracy, teza i argumentacja etc.).

Literatura:

1. H. Radlińska, Obywatelstwo i przywileje dziecka. W: W. Theiss, Radlińska, Warszawa 1997, s. 218-223.

2. J. Korczak, Prawo dziecka do szacunku (różne wydania).

3. E. Jarosz, Obywatelstwo dzieci – oblicza dyskursu, „Pedagogika Społeczna” 2014/3; http://pedagogikaspoleczna.com/wp-content/content/abstrakt/PS%203%20(2014)%2051-72.pdf

4. H. Radlińska, Społeczne przyczyny powodzeń i niepowodzeń szkolnych, Warszawa 1937 (fragm.).

5. B. Matyjas, Szanse edukacyjne dziecka wiejskiego: stan, uwarunkowania, perspektywy, „Chowanna” 2012/1 (on-line: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Chowanna/Chowanna-r2012-t1/Chowanna-r2012-t1-s165-177/Chowanna-r2012-t1-s165-177.pdf

6. P. Rudnicki, Pedagogie małych działań, Wrocław 2016 (fragm.).

7. D. Kuroń, O edukacji zorientowanej na społeczną obecność. Z doświadczeń Uniwersytetu Powszechnego im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach, w: Z. Galor, B. Goryńska-Bittner, Nieobecność społeczna. W poszukiwaniu sensów i znaczeń, Poznań 2012.

8. Gender w społeczeństwie polskim pod red. K. Slany, J. Struzik, K. Wojnickiej, Kraków 2011 (dostępne w ibukLibra): B. Szacka, Gender i płeć; A. Titkow, Kategoria płci kulturowej jako instrumentarium badawcze i źródło wiedzy o społeczeństwie.

9. Gender w podręcznikach. Skrót raportu, Warszawa 2015 (dostępne tu: http://gender-podreczniki.home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2015/09/gwp_skrot_raportu.pdf ).

10. M. Chomczyńska-Rubacha, D. Pankowska (red.), Podręczniki i poradniki. Konteksty. Dyskursy. Perspektywy, Kraków 2011 (fragm.).

11. A. Naumiuk, Jane Addams i jej koncepcja pracy w środowisku społecznym, „Pedagogika Społeczna” 2016, nr 3(61), dostępne tu: http://pedagogikaspoleczna.com/wp-content/content/abstrakt/PS%203%20(2016)%2037-54.pdf

12. Model Domu Sąsiedzkiego (wybrane fragmenty), dostępne tu: https://inicjatywa.um.warszawa.pl/sites/inicjatywa.um.warszawa.pl/files/GFIS_MODEL_-Dom-S%C4%85siedzki.pdf

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu studentki i studenci:

Wiedza

- będą mieli podstawową wiedzę dotyczącą pedagogiki społecznej jako subdyscypliny pedagogicznej zainteresowanej wzajemną relacją człowieka i środowiska,

- będą potrafili/ły operować podstawowymi kategoriami pojęciowymi pedagogiki społecznej,

- będą potrafili scharakteryzować najważniejsze uwarunkowania procesów edukacyjnych i ich zmienność w czasie,

Umiejętności

- będą potrafiły formułować wypowiedzi ustne podczas dyskusji;

- będą potrafili/ły czytać i analizować teksty naukowe,

- będą potrafili/ły pisać krótkie prace akademickie (zanalizować temat, sformułować tezę i argumenty, zachować odpowiednią strukturę pracy i zastosować odpowiedni aparat naukowy).

Kompetencje społeczne

- będą potrafili/ły pracować w grupie i przyjmować w niej różne role.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywność podczas zajęć. Dopuszczalne są 2 nieobecności, każdą „nadprogramową” należy zaliczyć podczas dyżuru.

Praca pisemna (na zaliczenie) na jeden z podanych tematów (do wyboru przez studentkę/studenta). Praca powinna zawierać: sformułowaną przez autora/autorkę tezę i argumenty na jej poparcie, przypisy i bibliografię (styl harvardzki). Długość pracy: ok. 1500 słów.

Kryteria oceniania (zal/nzal):

- zgodność z wymogami formalnymi (liczba słów, czcionka, marginesy, poprawne przypisy i bibliografia zgodne z wymaganym stylem),

- zgodność treści pracy z tematem,

- dobór, uporządkowanie i zasadność argumentów,

- spójność (zdania i akapity wzajemnie powiązane) i logika wywodu (logiczny układ treści, logiczne wnioski),

- wykorzystanie odpowiedniej literatury przedmiotu,

- kompozycja pracy: uwzględnienie wszystkich elementów struktury (wstęp, rozwinięcie, zakończenie) oraz odpowiednie ich proporcje,

- wykorzystanie odpowiedniej terminologii z zakresu pedagogiki społecznej i nauk pokrewnych,

- poprawność stylistyczno-językowa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dworakowska, Agnieszka Naumiuk
Prowadzący grup: Agnieszka Naumiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.