Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MKJO - The Fallibility of Human Reason in Everyday Life

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-KJO-22a/FHEL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MKJO - The Fallibility of Human Reason in Everyday Life
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest poznanie mechanizmów poznawczych, społecznych i motywacyjnych odpowiedzialnych za powstawanie i utrzymywanie się błędnych przekonań, twierdzeń i sądów zarówno wśród zwykłych ludzi, jak i profesjonalistów. Tematyka zajęć obejmować będzie zagadnienia związane z: procesami myślenia w życiu codziennym i zawodowym, słabymi stronami naszego wnioskowania, przetwarzania informacji oraz postrzegania, jak również przybliży sposoby przezwyciężania tych powszechnie występujących intelektualnych ułomności.

Pełny opis:

Celem kursu jest poznanie mechanizmów poznawczych, społecznych i motywacyjnych odpowiedzialnych za powstawanie i utrzymywanie się błędnych przekonań, wniosków, twierdzeń, sądów lub obserwacji - zarówno wśród zwykłych ludzi, jak i profesjonalistów. Tematyka zajęć obejmować będzie zagadnienia związane z: procesami myślenia w życiu codziennym i zawodowym; słabymi stronami naszego wnioskowania, przetwarzania informacji oraz postrzegania; nieuświadomionym wpływem przedsądów, potrzeb, założeń lub oczekiwań na procesy obserwacji lub konstruowania wniosków i sądów. Poza tym konwersatorium przybliży sposoby przezwyciężania tych powszechnie występujących intelektualnych ułomności.

Literatura:

How we know what isn’t so (Thomas Gilovich); Clear Thinkking in a Blurry World (Tim Kenyon); University English (Robin Macpherson)

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu konwersatorium student :

1. Rozumie procesy bezpośrednio związane z powstawaniem i utrzymywaniem się błędnych przekonań;

2. Potrafi rozpoznać mechanizmy odpowiedzialne za powstawanie błędnych wniosków, obserwacji, sądów;

3. Nabywa wiedzę pomagającą mu przezwyciężać słabe strony procesu postrzegania, przetwarzania danych, formułowania wniosków, obserwacji, sądów, uogólnień;

4. Jest przygotowany do posługiwania się terminologią specjalistyczną z zakresu problematyki konwersatorium;

5. Wyszukuje przydatne mu informacje w tekstach źródłowych, dotyczących jego dziedziny studiów, opublikowanych w języku angielskim;

6. Streszcza w języku angielskim , ustnie lub pisemnie, informacje, wyniki badań naukowych, opinie i argumenty autora, zawarte w tekście naukowym, artykule opublikowanym w czasopiśmie fachowym lub innych źródłach związanych z dziedziną studiów;

7. Przedstawia w języku angielskim prezentację, przygotowaną zgodnie z konwencją, na podstawie przeczytanej literatury z zakresu dziedziny studiów;

8. Student opanowuje znajomość języka na poziomie B2 plus.

Metody i kryteria oceniania:

pisemny test końcowy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.