Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MKJO - Youth, Society and Policy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-KJO-45a/YASP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MKJO - Youth, Society and Policy
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone omówieniu sytuacji młodych ludzi we współczesnym świecie oraz działaniom na rzecz młodego pokolenia podejmowanych w obszarze polityki społecznej. Zajęcia będą prowadzone w oparciu o literaturę w języku angielskim. Tematy do omówienia zostaną wybrane przez studentów.

Pełny opis:

Celem zajęć jest omówienie problemów współczesnej młodzieży – szans, zagrożeń i wyzwań w kontekście zachodzących zmian - globalizacji, przemian rodziny i życia społecznego, dominacji nowych technologii. Jednocześnie poznamy i poddamy krytycznej analizie działania na rzecz wspierania i ochrony młodego pokolenia projektowanych/oferowanych na poziomie polityki społecznej w krajach Unii Europejskiej i poza jej granicami. Zastanowimy się także w jaki sposób podejmowane interwencje mogą w pozytywny lub negatywny sposób wpłynąć na życie dzieci i młodzieży.

Proponowane tematy do dyskusji:

- Zmiana społeczna a szanse młodzieży we współczesnym społeczeństwie

- Wymóg wykształcenia a szanse na rynku pracy

- Nierówności społeczne. Dualizacja polityki społecznej pomiędzy familializmem a aktywnością zawodową

- Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami a interwencja państwa w prawa dziecka i rodziny

- Preferowane modele życia, wybory i wartości młodego pokolenia

- Zagrożenia egzystencjalne a problemy zdrowia psychicznego młodzieży

- Aktywizacja, pomoc i pełnoprawny udział młodych ludzi w życiu społecznym.

Uczestnicy zajęć będą mogli zaproponować szczegółowe tematy do dyskusji, np. z obszaru relacji rodzinnych i rówieśniczych, problemów edukacyjnych, zdrowia psychicznego (uzależnienia, depresja, zaburzenia odżywiania) jak i uczestnictwa w życiu społecznym (aktywność społeczna i polityczna, stosunek do religii). Poznają najnowsze opracowania dot. sytuacji młodych ludzi oraz strategie i projekty działań na różnych poziomach (od makro do mikro).

Literatura:

Literatura podstawowa:

Young People and Social Policy in Europe -Dealing with Risk, Inequality and Precarity in Times of Crisis, Antonucci, L., Hamilton, M., Roberts, Steven (Eds.)

A. Wheal Adolescence. Positive Approaches for Working with Young People

J.G. Dryfoos Adolescents at Risk. Prevalence and Prevention

Literatura do poszczególnych termatów zostanie podana w trakcie zajęć

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia: Celem konwersatorium jest poznanie najnowszych doniesień badawczych i programów działania w zakresie wybranej tematyki, jak też poznanie terminologii i doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku angielskim.

Metody i kryteria oceniania:

Zakładane efekty kształcenia będą weryfikowane w następujący sposób:

1) Ocena aktywnego uczestnictwa studentów w realizowanych zajęciach, ze zwróceniem uwagi na aktywny udział w prowadzonych dyskusjach i pracy grupowej

2) Ocena prezentacji tematu/problemu zaproponowanego przez studenta i przygotowanego we współpracy z prowadzącym. Celem tej aktywności jest zaangażowanie grupy w dyskusję

Algorytm wyliczania oceny końcowej

1) praca na zajęciach: 40% oceny końcowej

2) własna propozycja studenta: 60% oceny końcowej Literatura

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Godoń, Zofia Stelmaszuk
Prowadzący grup: Zofia Stelmaszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.