Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MKJO - Learning History Through Film

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-KJO-46/LHF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MKJO - Learning History Through Film
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu pokazanie związków między kinem a kształtowaniem wiedzy historycznej, edukacji historycznej i pamięci kulturowej oraz społecznej. Kino bardzo często bywa wykorzystywane nie tylko jako narzędzie wspomagające edukację, ale także jako bezpośrednio kształtujące wiedzę o przeszłości. Ponadto wiedza o przeszłości jest także kształtowana za pomocą filmów w sposób nieformalny, pozainstytucjonalny. W trakcie zajęć będziemy chcieli się zastanowić jaki udział kino i film może mieć w tworzeniu wiedzy o przeszłości i pamięci. Za pomocą jakich środków odbywa się ten proces? Jak w kinie jest reprezentowana przeszłość, a jak kształtowana? Jak jest używana i nadużywana? Zajęcia będą także miały na celu prześledzenie związków między kinem i rzeczywistością (historyczną), chociażby w trakcie zajęć historycznych. Zajęcia nie będą miały więc charakteru wyłącznie filmoznawczego, ale będą pokazywały związki filmu z edukacją oraz relacje pomiędzy filmem i rzeczywistością historyczną.

Pełny opis:

W trakcie zajęć poruszone zostaną następujące tematy:

1. Film i historia

2. Film historyczny jako gatunek filmowy

3. Podgatunki kina historycznego: historical epic, biopic

4. Kino dokumentalne a historia

5. Film jako odwzorowanie – film jako przepracowanie

6. Memory studies – Visual Studies

7. Visual Memory

8. Polskie kino historyczne

9. Kino pamięci narodowej

10. Debaty medialne wokół filmów historycznych: POKŁOSIE, IDA, KATYŃ

11. Kino rewizjonistyczne

Literatura:

(wybrana)

• Assman Aleida, Cultural Memory and Western Civilization: Functions, Media, Archives, Cambridge University Press, 2011

• Assmann Aleida. Cultural Memory and Western Civilization: Functions, Memory, Archives. Trans. Aleida Assmann and David Henry Wilson. New York: Cambridge University Press, 2011.

• Bingham Dennis, Whose Lives Are They Anyway?: The Biopic as Contemporary Film Genre, Rutgers University Press, New Bruncwick, NY 2010.

• Cheshire Ellen, Bio-pics: A Life in Pictures, Wallflower Press, 2015

• Connerton Paul. How Societies Remember. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

• Custen George F., Bio/Pics: How Hollywood Constructed Public History, Rutgers University Press, New Bruncwick, NY 1992.

• Durys Elżbieta, Film and Values: Polish Cinema of National Remembrance, [w:] Civic and Uncivic Values in Poland, red. Sabrina P. Ramet, Kristen Ringdal, and Katarzyna Dośpiał-Borysiak, Central European University Press, Budapeszt 2018.

• Ferro Marc, Cinema and History, transl. Naomi Greene, Wayne State University Press, Detroit (Michigan) 1988.

• Ferro Marc, The Use & Abuse of History or How the Past Is Taught, Routledge Kegan& Paul, 1984.

• Robert Toplin, History by Hollywood: The Use and Abuse of the American Past, 2nd edition (Urbana & Chicago: University of Illinois Press, 2009).

• Rosenstone Robert A., History on Film, Film on History, 2nd edition, Routledge, 2012

• Rosenstone Robert A., Visions of the Past. The Challenge of Film to Our Idea of History, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), London (England) 1995.

• White Hayden, Metahistory, The Johns Hopkins University Press, Baltimore & London 1973

• Zwierzchowski Piotr, Kino nowej pamięci. Obraz II wojny światowej w kinie polskim lat 60., Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student definiuje podstawowe pojęcia dotyczące kina historycznego

Student potrafi wskazać i sproblematyzować obszar wzajemnych powiązań pomiędzy historiografią, kinem i polityką pamięci

Student potrafi scharakteryzować polskie współczesne kino historyczne

UMIEJĘTNOŚCI

student podejmuje dyskusje na temat zjawisk z obszaru kina i historii omawiając ich wzajemne powiązania i determinanty

student obserwuje sposoby wykorzystania historii w kinie, kształtowania myślenia historycznego i polityki pamięci przez kino

student zadaje kluczowe pytanie dotyczące relacji między kinem i historią

POSTAWY

Student wykazuje krytyczną postawę względem kwestii dotyczących kina i historii

Student zabiera głos w dyskusji, argumentuje własny punkt widzenia

Student przejawia chęć zrozumienia odmiennych opinii i stanowisk

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

attendance, active participation during the meetings, written assignment

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Durys, Rafał Godoń
Prowadzący grup: Elżbieta Durys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Uwagi: (tylko po angielsku)

ATTENDANCE POLICY

You are allowed to skip the classes twice. There is no need to explain the reasons for that. For the rest of the absences, you have to both provide the medical leave statement signed by your local doctor and make up the material during my office hours (no later than two weeks after the skipped class). If you cannot participate in a meeting due to the other reasons, please inform me via e-mail in advance. You are also obliged to make-up for the skipped class.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Durys, Rafał Godoń
Prowadzący grup: Elżbieta Durys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Uwagi: (tylko po angielsku)

ATTENDANCE POLICY

You are allowed to skip the classes twice. There is no need to explain the reasons for that. For the rest of the absences, you have to both provide the medical leave statement signed by your local doctor and make up the material during my office hours (no later than two weeks after the skipped class). If you cannot participate in a meeting due to the other reasons, please inform me via e-mail in advance. You are also obliged to make-up for the skipped class.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.