Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MD - Warsztaty performatywne i drama

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MD-ARM-WPiD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MD - Warsztaty performatywne i drama
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w podstawy teorii dramy i performansu oraz przygotowanie do samodzielnego projektowania i praktycznej realizacji warsztatów performatywnych i dramowych.

Tryb prowadzenia:

w sali
w terenie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w podstawy teorii dramy i performansu oraz przygotowanie do samodzielnego projektowania i praktycznej realizacji warsztatów performatywnych i dramowych.

Pełny opis:

: Program warsztatów składa się z dwóch bloków:

I. Drama:

Podstawą dramy edukacyjnej jest używanie roli w trakcie działań praktycznych, mających na celu rozpoznawanie oraz analizę trudnych problemów pedagogicznych. W trakcie zajęć studenci poznają teorię i praktykę dramy edukacyjnej. Warsztaty będą dotyczyły takich zagadnień jak:

1.Źródła i konteksty dramy edukacyjnej (psychologiczne, socjologiczne, antropologiczne).

2.Wybrane współczesne teorie dramy – P.Slade’a, B.Waya, G.Boltona, D.Heatcote, R.Courtneya.

3.Podstawowe cechy konstytutywne i struktura dramy.

4.Konstruowanie scenariusza zajęć z wykorzystaniem adekwatnych do podejmowanego tematu technik dramowych.

II. Performans:

1.Funkcjonowanie performansu w kulturze: performance społeczny, artystyczny, językowy, ludowy i popularny.

2.Sztuka performansu

3.Performans jako doświadczenie: relacja performer – widz. Performans jako źródło wiedzy.

4.Sposoby wykorzystania określonych kontekstów performatywnych w działaniach edukacyjnych.

Literatura:

Pankowska K. Edukacja przez dramę, Warszawa 1997

Pankowska K. Pedagogika dramy. Teoria i praktyka, Warszawa 2000

Pankowska K. Drama – konteksty teoretyczne, Warszawa 2013

Way B. Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży (dowolne z trzech wydań)

Carlson M. Performans, Warszawa 2015

Taylor D. Performans, Kraków 2018

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna źródła i teorię dramy z uwzględnieniem interdyscyplinarności metody

Student zna podstawowe komponenty metody dramy oraz zasady jej stosowania

Student charakteryzuje sztukę performansu i wyjaśnia znaczenie zwrotu performatywnego we współczesnej kulturze

Umiejetności:

Student poddaje krytycznej analizie podejmowane w dramie problemy oraz argumentuje poglądy z użyciem roli

Student stosuje techniki dramowe adekwatne do analizy podejmowanych problemów

Student opracowuje autorski projekt dramy w odniesieniu do wybranych problemów edukacyjnych

Student poddaje krytycznej analizie artystyczne projekty performatywne

Student projektuje i realizuje działania performatywne

Postawy

Student jest otwarty na analizę trudnych problemów współczesnego świata

Student jest gotowy do współpracy w zespole z poszanowaniem poglądów innych osób

Student wyraża swoje stanowisko i podaje argumenty na jego obronę, z zachowaniem szacunku i otwartości wobec innych stanowisk

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach oraz zaprojektowanie warsztatu edukacyjnego z wykorzystaniem dramy lub performansu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kwiatkowska-Tybulewicz
Prowadzący grup: Barbara Kwiatkowska-Tybulewicz, Krystyna Milczarek-Pankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Uwagi:

co 2 tygodnie 4 godziny dyd.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.