Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MHPP - Labirynty tożsamości - lektorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MHPP-FPP-L1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MHPP - Labirynty tożsamości - lektorium
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zadaniem lektorium jest rozszerzenie zagadnień oraz pogłębienie problematyki wchodzącej w zakres Filozoficznych Podstaw Pedagogiki. Wybrane lektury będą analizowane pod kątem zawartych w nich treści pedagogicznych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest pogłębienie istotnych problemów, które zarysowują się u podstaw refleksji pedagogicznej. Lektorium, poprzez analizę tekstów, ma za zadanie ukazać:

1.wychowanie w horyzoncie myśli humanistycznej.

2.powiązania myśli pedagogicznej z tradycją filozoficzną.

3.znaczenie i rolę refleksji pedagogicznej we współczesnej kulturze.

Analizowane teksty i nakreślone przez nie zagadnienia będę punktem wyjścia do dyskusji i dalszych rozważań.

Literatura:

1.F. Nietzsche, O pożytkach i szkodliwości historii dla życia [w:] tegoż, Niewczesne rozważania.

2.F. Nietzsche, Ludzkie, arcyludzkie (fragmenty).

3.F. Nietzsche, Poza dobrem i złem (fragmenty).

4.J.F. Lyotard, Postmodernizm dla dzieci.

5.R. Barthes, Mit dzisiaj [w:] Mitologie.

6.J. Baudrillard, Precesja symulakrów [w:] tegoż, Symulakry i symulacja.

7.G. Deleuze, Symulakr w filozofii starożytnej [w:] tegoż, Logika sensu.

8.M. Foucault, Szaleństwo i społeczeństwo [w:] tegoż, Filozofia, historia, polityka. Wybór pism.

9.M. Foucault, Nadzorować i karać (fragmenty).

10.P. Sloterdijk, Pogarda mas.

11.J. Butler, Walczące słowa (fragmenty).

Efekty uczenia się:

WIEDZA: Po ukończeniu kursu student:

-ma wiedzę na temat wzajemnych powiązań tradycji filozoficznej i refleksji pedagogicznej,

- ma wiedzę na temat problematyki współczesności,

- ma wiedzę na temat zagadnień, które uzupełniają elementarną wiedzę pedagogiczną.

UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi rozpoznać wyzwania i zagrożenia stojące przed refleksją pedagogiczną,

- potrafi wyodrębnić podstawowe pojęcia, wokół których koncentruje się myślenie o wychowaniu,

-potrafi krytycznie analizować czytane teksty,

- potrafi formułować własne opinie i przemyślenia, popierając je rzeczową argumentacją.

POSTAWY:

-otwiera się na różnorodność myśli współtworzących tradycję kulturową,

- samodzielnie podejmuje wyzwania intelektualne,

- dostrzega pedagogikę w złożonym kontekście polimorfizmu kulturowego.

Metody i kryteria oceniania:

aktywność na zajęciach

obecność

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dworakowska, Adam Fijałkowski, Barbara Kwiatkowska-Tybulewicz
Prowadzący grup: Katarzyna Dworakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.