Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MKJO - Międzynarodowe seminarium Wydziału Pedagogicznego - cz.2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MKJO-MSWP-2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MKJO - Międzynarodowe seminarium Wydziału Pedagogicznego - cz.2
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Od kilku lat Wydział Pedagogiczny UW organizuje cykliczne spotkania naukowe pod nazwą „Międzynarodowe seminarium Wydziału Pedagogicznego UW”. Podczas dotychczasowych seminariów gościliśmy przedstawicieli różnych ośrodków akademickich i oświatowych, między innymi z: Irlandii, Wielkiej Brytanii, Słowenii, Finlandii, Hiszpanii, Portugalii, a także Malty. Co roku planujemy kolejne wydarzenia w ramach tego seminarium.

Pełny opis:

Międzynarodowe Seminarium Wydziału Pedagogicznego UW jest cyklem spotkań naukowych, w trakcie których zaproszeni z zagranicznych ośrodków akademickich wykładowcy prezentują swoje projekty i osiągnięcia badawcze. W seminarium uczestniczą zarówno pracownicy Wydziału, jak i doktoranci oraz studenci studiów magisterskich. Spotkania są ogłaszane na stronach Wydziału i UW, są otwarte dla badaczy i studentów ze wszystkich uczelni. Niektóre spotkania z tego cyklu mogą być poświęcone praktycznym problemom współczesnej oświaty, a zaproszeni prelegenci reprezentują wówczas ważne dla funkcjonowania oświaty zagraniczne instytucje edukacyjne.

Literatura:

Zależy od zaproszonego wykładowcy i poruszanej w wykładach problematyki. Jest podawana na bieżąco.

Efekty uczenia się:

Wiedza

• Student zna język obcy na poziomie B2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

• Student posługuje się terminologią specjalistyczną z zakresu studiów pedagogicznych.

• Student rozumie i przetwarza usłyszane lub przeczytane informacje, podsumowuje, wyciąga wnioski oraz potrafi przekazywać informacje na tematy związane z pedagogiką.

Umiejętności

• Student identyfikuje główną myśl wykładu

• Student potrafi w jasny sposób sformułować wnioski i opinie na temat usłyszanego tekstu naukowego, używając przy tym fachowego słownictwa.

Kompetencje

• Student prezentuje swoje argumenty i polemizuje z argumentami innych rozmówców w sposób asertywny.

• Student akceptuje różnorodność postaw, opinii i argumentów w kontaktach interpersonalnych.

• Student sprawnie pracuje w grupie, efektywnie wyznaczając sobie i innym zadania.

• Student identyfikuje własny styl uczenia się i wybiera sposoby dalszego samokształcenia.

Metody i kryteria oceniania:

Udział w tych seminariach, potwierdzony uzyskaniem wpisu od organizatora na kartę zaliczeniową zajęć będzie podstawą do uzyskania zaliczenia z seminarium. Warunkiem zaliczenia jest: 1. uczestnictwo w min. 5 spotkaniach naukowych oraz 2. zaliczenie eseju na wybrany temat, dotyczący jednego z seminariów. Istnieje możliwość włączenia w to zaliczenie potwierdzenia uczestnictwa w innych seminariach i konferencjach naukowych UW; warunki te należy ustalić z koordynatorem seminarium.

Aby udokumentować uczestnictwo w Międzynarodowym seminarium WP UW należy ze strony Wydziału (komunikaty) pobrać kartę uczestnictwa i na niej zbierać potwierdzenia od organizatorów spotkań.

Za esej można uzyskać 85 punktów, za aktywność i pracę na zajęciach, udział w dyskusji itp - 15 punktów.

Aby uzyskać ocenę student musi zdobyć określoną liczbę punktów:

3 60-67

3+ 68-75

4 76-83

4+ 84-91

5 92-100

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Godoń
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Uwagi:

Seminarium może być wybierane jako trzecia forma Modułu lub zamiast translatorium.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Godoń
Prowadzący grup: Rafał Godoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Uwagi:

Seminarium część 2 (kontynuacja).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.