Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MM - Moduł metodyczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MM-PR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MM - Moduł metodyczny
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 23.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi diagnozy, pomocy, terapii i kształcenia osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności (osób z niepełnosprawnością sensoryczną, z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi, z całościowymi zaburzeniami rozwoju i przewlekle chorych)

Pełny opis:

W ramach modułu realizowane są następujące przedmioty:

Uwarunkowania rozwoju i edukacji osób niepełnosprawnych - do roku 2017/18

Metodyka pracy z osobami przewlekle chorymi

Metodyka pracy z osobami z niepełnosprawnością ruchową

Metodyka pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

Metodyka pracy z osobami z zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi

Metodyka pracy z osobami z zaburzeniami sensorycznymi

Metodyka pracy z osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju

Analiza doświadczeń

Praktyki

Literatura:

wg ustaleń prowadzących poszczególne przedmioty

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Ma elementarną wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej oraz jej miejscu w systemie nauk pedagogicznych oraz powiązaniu z innymi dyscyplinami naukowymi

Ma podstawową wiedzę o typowych strukturach i instytucjach (edukacyjnych, kulturowych, politycznych) wspierających osoby niepełnosprawne

Ma podstawową wiedzę o relacjach społecznych pomiędzy osobą niepełnosprawną a jej środowiskiem i instytucjami społecznymi

Ma elementarna wiedzę o psychospołecznych problemach osób z niepełnosprawnością oraz uwarunkowaniach ich społecznego funkcjonowania

Ma wiedzę o normach i regułach organizujących proces edukacji osób z niepełnosprawnością. Zna podstawowe normy i reguły funkcjonowania odpowiednich instytucji edukacyjnych. Zna źródła ich powstania, zmiany i sposoby działania.

Ma wiedzę o mechanizmach i uwarunkowaniach procesu edukacji, rehabilitacji, wpierania i pomocy osobom z niepełnosprawnością

Ma wiedzę o poglądach na mechanizmy i uwarunkowania procesu edukacji, rehabilitacji, wpierania i pomocy osobom z niepełnosprawnością

Zna podstawowe zasady i formy tworzenia instytucji edukacyjnych, terapeutycznych, pomocowych i wpierających

Umiejętności:

Potrafi prawidłowo interpretować proces edukacji osób z niepełnosprawnością oraz określić jego znaczenie

Potrafi wykorzystać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki specjalnej oraz nauk pokrewnych w celu analizy złożonych problemów, wychowania, kształcenia i wspomagania rozwoju osób z niepełnosprawnością

Potrafi diagnozować i analizować potrzeby oraz proces edukacji, wpierania i pomocy osobom z niepełnosprawnością

Potrafi przewidywać praktyczne skutki procesu edukacji, wpierania i pomocy osobom z niepełnosprawnością

Potrafi posługiwać systemem klasyfikacji rodzaju stopnia niepełnosprawność oraz normami i regułami systemu edukacji i pomocy w celu projektowania właściwych działań pedagogicznych

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i opanowane umiejętności w czasie praktyki zawodowej

Posiada umiejętność analizy proponowanego rozwiązania konkretnych problemów edukacyjnych i pomocowych, proponuje odpowiednie rozstrzygnięcia w tym zakresie

Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk w procesie edukacji, wpierania i pomocy osobom z niepełnosprawnością

Kompetencje społeczne:

Ma pogłębioną świadomość wiedzy i umiejętności z metodyki pracy z osobą niepełnosprawną. Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i doskonalenia zawodowego

Współpracuje w grupie

Potrafi planować działania edukacyjne na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz określać priorytety umożliwiające realizację określonego przez siebie lub innych zadania

Czuje się odpowiedzialny za skutki i efekty swojej pracy (wspomagania rozwoju osób z niepełnosprawnością oraz osób z zaburzeniami rozwoju). -

Potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z pomaganiem i wspieraniem osób z niepełnosprawnością.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, po wcześniejszym uzyskaniu zaliczeń (obecności, kolokwia) ze wszystkich przedmiotów wchodzących w skład modułu oraz po odbyciu i przedstawieniu dokumentacji praktyk.

Praktyki zawodowe:

120 godzin praktyk

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Skura
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.