Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MM - Metodyka pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MM-PR-MPNI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MM - Metodyka pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student zdobywa wiedzę z zakresu metodyki nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje teoretyczne zagadnienia dotyczące specyfiki procesów poznawczych i właściwości psychicznych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Określa również kwestie działań dydaktyczno-wychowawczych, które zapewniają efektywność edukacji, wspomagania i wspierania tej grupy ludzi. Kompetencje metodyczne zawierają problematykę nauczania i wychowania jednostek z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym , znacznym.

Pełny opis:

Podczas zajęć zostaną omówione zagadnienia dotyczące definicji, klasyfikacji i etiologii niepełnosprawności intelektualnej. Poruszana problematyka obejmować będzie analizy założeń dwóch modeli niepełnosprawności: medycznego i społecznego oraz cele rehabilitacji i wspierania autonomii tej grupy ludzi. Wśród referowanych na zajęciach tematów znajdą się też kwestie dotyczące obecności placówek specjalnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz praktyczne problemy ubezwłasnowolnienia jednostek z tego typu trudnościami. Zagadnienia teoretyczne zostaną odniesione do specyfiki nauczania i wychowania poszczególnych grup ludzi z niepełnosprawnością (stopnień lekki, umiarkowany, znaczny i głęboki). Ponadto zostanie omówiona podstawa nauczania dzieci niepełnosprawnych intelektualnie a także metodyka postępowania wychowawczego w zakresie relacji społecznych, czynności poznawczych, percepcyjno-motorycznych i samoobsługowych. Program zajęć obejmuje również uzyskanie informacji na temat metod wspomagania rozwoju człowieka z niepełnosprawnością intelektualną. Zostaną także uwzględnione zagadnienia dotyczące cech i zadań pedagoga w pracy z dzieckiem oraz jego współpracy z rodzicami i opiekunami.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bobińska K., Pietras T., Gałecki P.: Niepełnosprawność intelektualna - etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia. Wydawnictwo Continuo. Wrocław 2012

Chrzanowska I., Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2015;.

Dykcik W.: Pedagogika specjalna. Wydawnictwo Naukowe UAM: Poznań 1997.

Gorajewska D.: Poznajemy ludzi z niepełnosprawnością. Wydawnictwo Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji: Warszawa 2007.

Janiszewska – Nieścioruk Z.: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. Wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Tom I, Oficyna Wydawnicza „Impuls”: Kraków 2004.

Janiszewska – Nieścioruk Z.: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. Wybrane problemy społecznego funkcjonowania oraz rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Tom II, Oficyna Wydawnicza „Impuls”: Kraków 2004.

Obuchowska I.: Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. WSiP: Warszawa 1991.

Piszczek, M.: Edukacja uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym. Przewodnik dla nauczycieli. CMPP-P 2008.

Piszczek, M.: Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym. Cz. 1. CMPP-P 2001, 2009.

Smith D.: Pedagogika specjalna. PWN: Warszawa, 2008

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

wiedza:

- podaje definicję, przyczyny, stopnie niepełnosprawności intelektualnej;

- ma wiedzę o mechanizmach i uwarunkowaniach procesu edukacji, rehabilitacji, wpierania i pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną;

- ma wiedzę o poglądach na mechanizmy i uwarunkowania procesu edukacji, rehabilitacji, wpierania i pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną;

- zna podstawowe zasady i formy tworzenia instytucji edukacyjnych, terapeutycznych, pomocowych i wpierających osoby z niepełnosprawnością intelektualną;

umiejętności:

- opisuje funkcjonowanie osób z danym stopniem niepełnosprawności intelektualnej;

- potrafi określić specjalne potrzeby edukacyjne dzieci z niepełnosprawnością intelektualną;

- umie dostosować wymagania edukacyjne do potrzeb dziecka z niepełnosprawnością intelektualną;

- posiada umiejętność analizy proponowanego rozwiązania konkretnych problemów edukacyjnych i pomocowych, proponuje odpowiednie rozstrzygnięcia w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną;

-posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk w procesie edukacji, wpierania i pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną;

kompetencje społeczne:

- ma pogłębioną świadomość wiedzy i umiejętności z metodyki pracy z osobą niepełnosprawną intelektualną;

- potrafi planować działania edukacyjne na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz określać priorytety umożliwiające realizację określonego przez siebie lub innych zadania

- potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z pomaganiem i wspieraniem osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywny udział na zajęciach, znajomość lektur, prace zaliczeniowe, kolokwium.

Student może opuścić maksymalnie dwa zajęcia.

Praktyki zawodowe:

Przedmiotowi towarzyszą 120 godzinne praktyki.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Skura
Prowadzący grup: Monika Skura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.