Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MM-Metodyka pracy z osobami z niepełnosprawnością ruchową

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MM-PR-MPZR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MM-Metodyka pracy z osobami z niepełnosprawnością ruchową
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student ma podstawową wiedzę z zakresu metodyki pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością ruchową.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest rozszerzenie wiedzy studentów o metodach i możliwościach stymulacji rozwoju psychofizycznego oraz kształcenia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową.

Pełny opis:

W ramach zajęć dotyczących metodyki pracy z osobami z niepełnosprawnością ruchową przedmiot będzie obejmował zagadnienia dotyczące rodzaju, przyczyn i klasyfikacji oraz psychospołecznych konsekwencji niepełnosprawności ruchowej. Poruszana problematyka obejmować będzie analizy specyfiki wrodzonej i nabytej utraty sprawności, kształtowania i zmiany obrazu siebie oraz przystosowania osoby z niepełnosprawnością ruchową. Zagadnienia teoretyczne zostaną odniesione do istoty nauczania oraz wspomagania rozwoju dzieci i młodzież.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Chrzanowska I., „Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności”;

Kirenko J., „Osoby z dysfunkcją narządu ruchu z powodu uszkodzenia rdzenia kręgowego” W: B. Szczepankowska, J. Mikulski „Osoby niepełnosprawne w środowisku lokalnym: wyrównywanie szans”;

Larkowa H., „Psychologiczne podstawy rewalidacji jednostek z odchyleniami od normy", W: (red.) Hulek (1977) „Pedagogika rewalidacyjna”;

Loska M., „Leczenie, wychowanie i kształcenie dzieci przewlekle chorych oraz z uszkodzonym narządem ruchu W: Piekut-Brodzka, J. Kuczyńska-Kwapisz "Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych";

Szychowiak "Wychowanie dzieci niepełnosprawnych ruchowo", W: Obuchowska I., "Dziecko niepełnosprawne w rodzinie”;

Ziątek, Jaszczuk "‘Dziecko niepełnosprawne ruchowo na drodze do niezależności".

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

wiedza:

- podaje definicję, przyczyny i rodzaje niepełnosprawności ruchowej;

- ma wiedzę o mechanizmach i uwarunkowaniach procesu edukacji, rehabilitacji, wpierania i pomocy osobom z niepełnosprawnością ruchową;

- ma wiedzę o poglądach na mechanizmy i uwarunkowania procesu edukacji, rehabilitacji, wpierania i pomocy osobom z niepełnosprawnością ruchową;

- zna podstawowe zasady i formy tworzenia instytucji edukacyjnych, terapeutycznych, pomocowych i wpierających osoby z niepełnosprawnością ruchową;

umiejętności:

- opisuje funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością ruchową;

- potrafi określić specjalne potrzeby edukacyjne dzieci z niepełnosprawnością ruchową;

- umie dostosować wymagania edukacyjne do potrzeb dziecka z niepełnosprawnością ruchową;

- posiada umiejętność analizy proponowanego rozwiązania konkretnych problemów edukacyjnych i pomocowych, proponuje odpowiednie; rozstrzygnięcia w tym zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnością ruchową;

-posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk w procesie edukacji, wpierania i pomocy osobom z niepełnosprawnością ruchową;

kompetencje społeczne:

- ma pogłębioną świadomość wiedzy i umiejętności z metodyki pracy z osobą niepełnosprawną ruchową;

- potrafi planować działania edukacyjne na rzecz osób z niepełnosprawnością ruchową oraz określać priorytety umożliwiające realizację określonego przez siebie lub innych zadania;

- potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z pomaganiem i wspieraniem osób z niepełnosprawnością ruchową.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywny udział na zajęciach, znajomość lektur, kolokwium.

Student może opuścić maksymalnie dwa zajęcia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Skura
Prowadzący grup: Monika Skura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.