Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MM-Metodyka pracy z osobami z zaburzeniami sensorycznymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MM-PR-MPZS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MM-Metodyka pracy z osobami z zaburzeniami sensorycznymi
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

W ramach przedmiotu student poznaje metodykę usprawniania osób z zaburzeniami sensorycznymi: metody rehabilitacji zaburzonych procesów i funkcji, metody wykorzystywane w pracy pedagogicznej z tą grupą osób z niepełnosprawnością.

Skrócony opis:

Treści realizowane w ramach przedmiotu skoncentrowane są na metodyce usprawniania osób z zaburzeniami sensorycznymi, prezentacji oprotezowania usprawniającego uszkodzone zmysły oraz metod, które usprawniają zachowaną percepcję słuchową lub wzrokową i jej wykorzystywanie dla rozwoju procesów i funkcji zaburzonych wskutek wystąpienia uszkodzenia zmysłów także metod kompensacji zaburzeń - skutków wtórnych niepełnosprawności słuchowej lub wzrokowej. Metod usprawniania osób niedosłyszących i głuchych, niedowidzących i niewidomych oraz głuchoniewidomych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problemami rozwojowymi i funkcjonalnymi utrudnieniami spowodowanymi uszkodzonymi zmysłami i metodami pracy pedagoga w procesie rehabilitacji i usprawniania tej grupy dzieci i młodzieży.

- uszkodzenie słuchu - klasyfikacja i systematyka, konsekwencje pierwotne i wtórne i ich znaczenie dla rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego oraz metody usprawniania i rehabilitacji

- dziecko niedosłyszące i głuche w instytucjach edukacyjnych - metody stymulacji rozwoju i usprawniania oraz wskazówki metodyczne dla efektywnego przebiegu procesu nauczania i uczenia się tej grupy dzieci

- uszkodzenie wzroku - klasyfikacja, systematyka, konsekwencje pierwotne i wtórne i ich znaczenie dla rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego oraz metody usprawniania

-dziecko niedowidzące i niewidome w instytucjach edukacyjnych metody stymulacji rozwoju, usprawniania zaburzonych procesów i funkcji oraz wskazówki metodyczne dla efektywnego przebiegu procesu nauczania i uczenia się tej grupy dzieci

Literatura:

D. Smith (2010): Pedagogika specjalna

W. Dykcik (1998): Pedagogika specjalna

literatura uzupełniająca - dobierana do omawianych zagadnień

Efekty uczenia się:

Wiedza;

- student ma wiedzę o uszkodzeniach zmysłu słuchu i wzroku oraz konsekwencjach ich uszkodzenia dla rozwoju i edukacji oraz specjalnych potrzebach edukacyjnych tej grupy osób warunkowanych patogenezą uszkodzenia struktur zmysłowych

- o metodach wykorzystywanych w procesie rehabilitacji i usprawniania oraz metodach pracy pedagoga wykorzystywanych na różnych szczeblach edukacji

Umiejętności:

potrafi właściwie odczytać dokumentację medyczną i psychologiczną oraz na jej podstawie, zidentyfikować rodzaj, stopień uszkodzenia oraz potrzeby edukacyjne ucznia oraz dobrać adekwatne do nich metody usprawniania, stymulacji i wsparcia, zapobiegać niepowodzeniom szkolnym

Postawy:

Rozumie i akceptuje specjalne potrzeby edukacyjne tej grupy uczniów

Charakteryzuje się gotowością do wspierania swoich uczniów w realizacji ról i zadań szkolnych

Jest otwarty na modyfikację swojego sposobu pracy ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z zaburzoną percepcją słuchową lub wzrokową

-

Metody i kryteria oceniania:

- aktywność na zajęciach

- praca zaliczeniowa, kolokwium lub test

-obecność na wszystkich zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Dryżałowska, Monika Skura
Prowadzący grup: Grażyna Dryżałowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.