Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS1 - Teoria animacji społeczno - kulturalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS1-AKD-TASK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS1 - Teoria animacji społeczno - kulturalnej
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z kontekstem badań i działań w obszarze animacji kultury. Studenci poznają historyczny kontekst działań animacyjnych w kulturze, ponadto zapoznają się z teoriami takiego działania. Zajęcia przybliżają wiedzę z zakresu animacji w sensie szeroki, rozumianym jako proces zmiany w kulturze o charakterze nieformalnym oraz wąskim rozumianym jako zmiana o charakterze formalnym.

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z różnymi formami oddziaływania na kulturę i to o charakterze formalnym, jak i nieformalnym. Zajęcia mają na celu przyjrzenie się różnym koncepcjom animacji kultury oraz praktyką ich realizacji. Ponadto studenci poznają szeroki kontekst teoretyczny działań ukierunkowanych na zmianę w obszarze kultury.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi podstawami oddziaływania na kulturę. Działania animacyjne są tutaj rozumiane szeroko, jako działania ukierunkowane zarówno na zmianę o charakterze jakościowym, jak i działania animacyjne mające wymiar komercyjny np. w formie managementu. W trakcie wykładu studenci poznają zapoznają się z szerokim kontekstem działań animacyjnych (historycznym, prawnym, społecznym). Ponadto zajęcia będą przybliżały działania animacyjne na konkretnych przykładach, zarówno w środowiskach lokalnych (instytucje kultury) jak i w działaniach komercyjnych (festiwale muzyczne i inne). Zajęcia będą dodatkowo uzupełnione o wizyty studyjne i spotkania z praktykami.

Literatura:

Godlewski G., Animacja i antropologia, w: Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość, red. Grzegorz Godlewski i in., Warszawa 2002.

Kurz I. (red.) TERAZ! Animacja kultury, Warszawa 2008.

Jedlewska B., Animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych, Lublin 1999

Matyjewicz M., Animacja kulturalna. W poszukiwaniu obszarów współczesnego wychowania, wyd. własne, 2010.

Krajewski M., Skórzyńska A. (red.) Diagnoza w kulturze, Warszawa 2017.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student zna teorie i koncepcje animacji kultury

- student zna rodzaje działań animacyjnych

- student zna relacje między oddziaływaniem w kulturze i społecznością

Umiejętności:

- potrafi w stopniu podstawowym opisać działanie animacyjne

- potrafi wskazać czynniki oddziaływania przez kulturę

Kompetencje społeczne:

- potrafi ocenić wpływ działania w kulturze

- ma narzędzia do diagnozy w kulturze

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie pracy semestralnej na zadany temat. Praca będzie dotyczyła analizy wybranego działania animacyjnego z wykorzystaniem literatury przedmiotu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.