Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS1 - Praca ze środowiskiem społecznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS1-PR-PSS Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: MS1 - Praca ze środowiskiem społecznym
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest zagadnienie pracy ze środowiskiem społecznym na rzecz wspierania rozwoju i integracji osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Celem jest uzyskanie przez studentów podstawowej wiedzy na temat wykorzystywania oraz organizowania systemu wsparcia środowiskowego.

Pełny opis:

W ramach zajęć studenci poznawać będą zagadnienia związane z rozumieniem kategorii środowiska społecznego i pracy środowiskowej oraz ich roli w planowaniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Przedstawione zostaną klasyczne i współczesne koncepcje pracy środowiskowej. Analizie poddane zostaną zróżnicowane formy i metody pracy przez i ze środowiskiem. Studenci poznają wybrane instytucje wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w środowisku społecznym.

Metody i kryteria oceniania:

- obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności)

- dzienniki uczenia się (learning diaries); zaliczenie bez oceny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kuleta-Hulboj, Monika Skura
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Literatura:

E. Bielska, Teoria empowerment, krytyczna teoria rasowa, latynoska krytyczna teoria rasowa i teoria LGBT jako odpowiedź na ryzyko marginalizacji społecznej, "Chowanna" 2012/1.

H. Červinková, Animatorzy społeczni na rzecz osób niepełnosprawnych. Aktywizacja środowiskowa na pograniczu, Wrocław 2008.

D. Cieślikowska, N. Sarata, Dyskryminacja wielokrotna – historia, teorie, przegląd badań, Warszawa 2012.

Z. Gajdzica, Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej, Kraków 2013.

Głąbicka K., Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym, Warszawa 2014.

A. Karwacki, T. Kaźmierczak, M. Rymsza, Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce, Warszawa 2014.

Kawula S., Wsparcie społeczne – kluczowy wymiar pedagogiki społecznej, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1996, Nr 1.

Krause A., Żyta A., Nosarzewska S., Normalizacja środowiska społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną, Toruń 2010.

W. Jedynak, Wyzwania dla pomocy społecznej w wymiarze lokalnym, Rzeszów 2012.

N. Marciniak-Madejska, Osoby z niepełnosprawnością na wsi - bariery integracji społecznej, "Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej"2014, nr 5.

A. Nowak, Pojęcie, istota, przyczyny, mechanizmy marginalizacji i wykluczenia społecznego. "Chowanna" 2012/1.

A. Nowak, Zagrożenie wykluczeniem społecznym kobiet niepełnosprawnych, Katowice 2012.

M. Oliwa-Ciesielska, Iluzje wykluczenia i uczestnictwa społecznego. W: K. Marzec-Holka, A. Rutkowska, M. Joachimowska, red. Praca socjalna i polityka społeczna. Bydgoszcz 2008.

A. Pluskota, Inkluzja czy iluzja. Praktyki całożyciowego uczenia się w modelach interwencji społecznych, Toruń 2015.

J. Szmagalski, O „budzeniu sił ludzkich” nie po polsku: koncepcja „empowerment” w anglojęzycznej literaturze z zakresu edukacji i pracy socjalnej, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1994/3.

W. Theiss, B. Skrzypczak (red.), Edukacja i animacja społeczna w środowisku lokalnym, Warszawa 2006.

Winiarski M., Od opieki do wsparcia społecznego, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1999, Nr 5.

Wybrane publikacje Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

Warszawski Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2010-2020.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.