Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

DP - Diagnoza trudności w uczeniu się

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS2-DP-DRU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: DP - Diagnoza trudności w uczeniu się
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego diagniozowania trudności edukacyjnych dzieci. Studenci poznają metody, techniki i strategie diagnozy pedagogicznej oraz uzyskują umiejętności ich stosowania adekwatnie do potrzeb badanego dziecka.

Skrócony opis:

Przedmiot pozwala poznać różne rodzaje trudności w uczeniu się, ich objawy oraz przyczyny. Daje także podstawę do profesjonalnego wykorzystywania metod technik i narzędzi diagnozy pedagogicznej tak, aby móc wyznaczać na tej podstawie właściwe postępowanie terapeutyczne.

Pełny opis:

Przedmiot pozwala poznać różne rodzaje trudności w uczeniu się to jest trudności w czytaniu, pisaniu, liczeniu, z także tzw specyficzne trudności w uczeniu się tj. dysleksję, dysgrafię, dysortografię i dyskalkulię. studenci zdobywają także umiejętności konstruowania narzędzi służących diagnozie pedagogicznej dzieci z trudnościami pedagogicznymi oraz poznają profesjonalne techniki wykorzystywane w diagnozowaniu i określaniu różnych rodzajów trudności w uczeniu się. Uzyskują również wiedzę z zakresu podstaw teoretycznych diagnozy pedagogicznej, jej specyfiki, zasad i aspektów etycznych wykorzystywania.

Literatura:

B.Niemierko -ABC testów osiągnięć szkolnych

U. Oszwa - Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych

M. Bogdanowicz - Ryzyko dysleksji - problemy diagnozowania

M. Sobolewska - Testy i sprawdziany pedagogiczne stosowane w poradnictwie wychowawczo - zawodowym

E. Górniewicz - Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu

E. Jarosz, E. Wysocka - Diagnoza psychopedagogiczna - podstawowe problemy i rozwiązania

J. Tomczuk, R. Ziętara - Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej

Efekty uczenia się:

Student rozpoznaje i interpretuje objawy trudności w uczeniu się dzieci na rzecz wytyczania adekwatnych dróg terapii. Student zna przyczyny i charakterystyczne objawy trudności edukacyjnych dzieci. Potrafi wykorzystywać znane mu narzędzia diagnozy do ustalania potrzeb terapeutycznych dzieci, potrafi analizować i opiniować tzw. wytwory prac dziecięcych. potrafi przygotować narzędzia pomocne w weryfikowaniu trudności edukacyjnych dzieci. Student stosuje zasady diagnozy pedagogicznej, przestrzega etyki i jest wrażliwy na potrzeby dzieci oraz ich trudności.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci przygotowują trzy prace pisemne na zaliczenie przedmiotu, dwie z nich mają charakter praktyczny, jedna teoretyczny. Znaczenie ma także aktywność wykazywana na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Nowakowska, Monika Skura
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.