Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

DRŚ - Praktyka pedagogiczna instytucjonalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS2-DRŚ-PI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: DRŚ - Praktyka pedagogiczna instytucjonalna
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Praktyki instytucjonalne (30 h) są częścią modułu specjalnościowego 2 "Dziecko w rodzinie i środowisku" (studia I stopnia - Pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie)


Tryb prowadzenia:

w terenie

Skrócony opis:

Celem praktyki jest poznanie pracy kuratora rodzinnego, ds. nieletnich czy pracującego z dorosłymi . Praktyka daje możliwość poznania form i metod działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych nakierowanych na dzieci, młodzież, dorosłych czy rodzinę

Pełny opis:

Celem praktyki instytucjonalnej jest poznanie pracy kuratora rodzinnego, ds. nieletnich czy pracującego z dorosłymi . Praktyka daje możliwość poznania form i metod działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych nakierowanych na dzieci, młodzież, dorosłych czy rodzinę

Literatura:

Literatura zalecana przez opiekuna praktyk z ramienia placówki (akty prawne, pozycje z zakresu profilaktyki i resocjalizacji)

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

•poznaje w praktyce działanie instytucji/placówki (sądu, zespołu kuratorskiego)

•rozwija umiejętności komunikacji interpersonalnej, poszerza zakres słownictwa specjalistycznego

• zna formy i metody pracy kuratora wykorzystywane w pracy z jednostką i rodziną problemową

UMIEJĘTNOŚCI:

•Potrafi zastosować zdobywaną wiedzę w celu rozwiązywania problemów i zadań związanych z praktycznym wykonywaniem zawodu

•Potrafi krytycznie analizować funkcjonowanie instytucji poprzez zakres i skuteczność podejmowanych przez nią działań

KOMPETENCJE:

•Dostrzega potrzebę doskonalenia swoich umiejętności praktycznych i pogłębiania wiedzy

•Potrafi zidentyfikować obszary własnego rozwoju indywidualnego i zawodowego

•Potrafi przyjmować różne role zawodowe – w zespole i indywidualnie w zależności od powierzonych zadań, charakteru wykonywanej pracy i zdobytej wiedzy

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą jest zaświadczenia o odbyciu praktyk z opinią ich opiekuna z ramienia placówki wraz z oceną

Praca zaliczeniowa zawiera opis miejsca praktyk uwzględniający:

•Przepisy regulujące działalność instytucji (ustawy, rozporządzenia, statuty, regulaminy itp.)

•Cele i zadania instytucji i jej miejsca w systemie pomocy socjalno-wychowawczej dziecku i rodzinie,

•Formy i metody pracy/oferta instytucji dla podopiecznych

•Kadra placówki - zadania i obowiązki w świetle obowiązujących przepisów,

•Podopieczni instytucji (dzieci, rodziny) - sposób trafiania, specyfika potrzeb,

•Dokumentacja instytucji

•Opis podejmowanych w ramach praktyk zadań i refleksja własna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyki pedagogiczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Jawor, Agnieszka Naumiuk
Prowadzący grup: Anna Jawor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.