Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

DRŚ - Podstawy pracy socjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS2-DRŚ-PPS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: DRŚ - Podstawy pracy socjalnej
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęc jest zapoznanie studentó z podstawami pracy socjalnej jako dyscypliny wspomagającej dizałania opiekuńczo-wychowawcze pedagogów.

Skrócony opis:

Problematyka zajęć/materiał wymagany do zaliczenia obejmuje następujące kwestie:

1. Misja, cele i definicje pracy socjalnej.

2. Historyczne korzenie i początki pracy socjalnej jako działalności zawodowej

3. Metody pracy socjalnej.

4. Wartości i etyka pracy socjalnej.

5. Podstawowe zasady pracy socjalnej w instytucjach i środowisku

6. Ustawa o pomocy społecznej

7. Procedura diagnozowania i rozwiązywania problemów jako podstawa

metodyczna w pracy socjalnej.

8. Kompetencje zawodowe pracowników socjalnych - dylematy pomocy.

9. Wybrane współczesne problemy społeczne jako obszar pracy socjalnej

10. Praca socjalna w Polsce i na świecie.

11. Wybrane inspiracje teoretyczne pracy socjalnej jako dyscypliny

akademickiej

12. Innowacje w pracy scojalnej: przykłądy dobrych praktyk

Pełny opis:

Problematyka zajęć/materiał wymagany do zaliczenia obejmuje następujące kwestie:

1. Misja, cele i definicje pracy socjalnej.

2. Historyczne korzenie i początki pracy socjalnej jako działalności zawodowej

3. Metody pracy socjalnej.

4. Wartości i etyka pracy socjalnej.

5. Podstawowe zasady pracy socjalnej w instytucjach i środowisku

6. Ustawa o pomocy społecznej

7. Procedura diagnozowania i rozwiązywania problemów jako podstawa

metodyczna w pracy socjalnej.

8. Kompetencje zawodowe pracowników socjalnych - dylematy pomocy.

9. Wybrane współczesne problemy społeczne jako obszar pracy socjalnej

10. Praca socjalna w Polsce i na świecie.

11. Wybrane inspiracje teoretyczne pracy socjalnej jako dyscypliny

akademickiej

12. Innowacje w pracy scojalnej: przykłądy dobrych praktyk

Literatura:

- Dubois B., Miley K., Praca socjalna, zawód, który dodaje sił, “Biblioteka Pracownika Socjalnego”, Interart, Warszawa 1996.

- Nocuń A.W., Szmagalski J., Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie, “Biblioteka Pracownika Socjalnego”, Interart, Warszawa 1996.

- Pedagogika społeczna, Pilch T., Lepalczyk I. (red.), wyd. II, Wydawnictwo “Żak”, Warszawa 1996: Szatur-Jaworska B., Teoretyczne podstawy pracy socjalnej; Lalak D., Teoretyczny i praktyczny sens metody indywidualnych przypadków; Szmagalski J., Metoda grupowa w pracy socjalnej; Pilch T., Metoda organizowania środowiska.

- Szmagalski J., Teoria pracy socjalnej a ideologia i polityka społeczna. Przykład amerykański. Warszawa, Wyd. UW 1994, Wydawnictwo “Żak” 1996.

- Theiss W., Bojownik, instruktor, profesjonalista. Z tradycji zawodu pracownika socjalnego w Polsce, “Praca Socjalna” 1/1992.

- Watts S., Praca socjalna w społeczności lokalnej, w: Lishman J. (red.) Podręcznik teorii dla nauczycieli praktyki w pracy socjalnej. „Biblioteka Pracownika Socjalnego”, Śląsk, Katowice 1998.

- Wódz K., Praca socjalna w środowisku zamieszkania, “Biblioteka Pracownika Socjalnego”, Interart, Warszawa

Literatura uzupełniająca: Pilch T., Lalak. (red.), Elementarne pojęcia pracy socjalnej; .

Hasła dot. pracy socjalnej w Encyklopedii pedagogicznej XXI w.;

Teksty źródłowe: prace Heleny Radlińskiej. Ustawa o pomocy społecznej oraz publikacje IASSW, IFSW, PTPS dostępne w Internecie, publikacje zagraniczne dostępne u wykładowcy.

czasopismo "Praca Socjalna"

Efekty uczenia się:

1. Wiedza

• Zna historię, definicje, podstawy teoretyczne i współczesne zadania

pracy socjalnej

• Zna dokumenty regulujące zaadania i kompetencje pracowników

socjalnych

2. Umiejętności

• Potrafi dostrzec kwestie społeczne i ich uwarunkowania.

• Rozumie sytuację osób wykluczonych społecznie

• Potrafi identyfikować potrzeby społeczne i rozumieć sposoby działania na

rzecz jednostek, grup i społeczności

• Porównuje sytuację pracy socjalnej w Polsce i krajach UE, USA

• Ocenia stan pracy socjalnej w Polsce i formułuje jej zadania na

przyszłość

3. Postawy

• Identyfikuje się z wartościami pracy socjalnej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę (będącą składową modułu):

1) Kolokwium lub 2 prace zaliczeniowe śródsemestralne = 6 pkt

2) Frekwencja 1-2 p.

Dopuszczalna liczba nieobecności 1-2 razy – 1p.

Powyżej 3 nieobecności 0,5 p. (należy zaliczyć ponadwymiarowe nieobecności).

Punkt dodatkowy 1p. za 0 nieobecności.

Uwaga: brak obecności na zajęciach i brak aktywności w postaci prac i uczestnictwa w zadaniach specjalnych na wykładzie, skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.

3) Aktywność na zajęciach, udział w zadaniach specjalnych podczas wykładów 2p.

Ocena końcowa:

10-9 p. bardzo dobry

8,5-7,5 p. dobry+

7-6 p. dobry

5,5-4,5 dostateczny+

4 dostateczny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Naumiuk
Prowadzący grup: Agnieszka Naumiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Zob opis głowny.

Zajęcia prowadzone online w semestrze zimowym 2020-2021

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.