Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

DRŚ - Polityka społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS2-DRŚ-PSa Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: DRŚ - Polityka społeczna
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Założenia (opisowo):

Zajęcia z polityki społecznej pokazują studentkom i studentom, przy użyciu różnorodnych metod dydaktycznych, pojawiające się problemy społeczne zarówno w skali mikro, mezo jak i makro kładąc nacisk na pokazanie możliwości ich rozwiązywania.

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studentki i studenci zapoznają się z szerokim obszarem zagadnień związanych z polityką społeczną. Zajęcia z polityki społecznej pokazują studentkom i studentom, przy użyciu różnorodnych metod dydaktycznych, pojawiające się problemy społeczne zarówno w skali mikro, mezo jak i makro kładąc nacisk na pokazanie możliwości ich rozwiązywania

Pełny opis:

W ramach przedmiotu studentki i studenci zapoznają się z szerokim obszarem zagadnień związanych z polityką społeczną.

Będą to:

definicje, geneza powstania, główne nurty, podstawowe modele polityki społecznej; cele rozwoju społecznego; polityka społeczna a polityka gospodarcza; demograficzne uwarunkowania polityki społecznej; potrzeby i ich diagnozowanie; Warunki życia jako sfera polityki społecznej; zabezpieczenie społeczne - idea i rozwój; kwestie społeczne i ubezpieczenie społeczne; Ubóstwo i pomoc społeczna; rynek pracy i bezrobocie; kwestia zdrowotna, ochrona zdrowia i ubezpieczenie zdrowotne; kwestia mieszkaniowa; polityka społeczna w wymiarze lokalnym; polityka społeczna w Unii Europejskiej.

Zajęcia z polityki społecznej pokazują studentkom i studentom, przy użyciu różnorodnych metod dydaktycznych, pojawiające się problemy społeczne zarówno w skali mikro, mezo jak i makro kładąc nacisk na pokazanie możliwości ich rozwiązywania.

Literatura:

- M. Lavaltte, A. Pratt, red. Polityka społeczna. Teorie. Pojęcia. Problemy. Warszawa: Difin

- G. Firlit - Fesnak, M. Szylko-Skoczyk, red. Polityka społeczna. Warszawa: PWN, s. 417-430.

- G. Standing (2015) Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa. tłum. P. Kaczmarski, M. Karolak. Praktyka teoretyczna

- E. Rumińska-Zimny, K. Przyborowska (2017) Polityka społeczna rządu PIS: możliwe skutki, szanse i wyzwania. Warszawa: Kongres Kobiet, Stowarzyszenie Równość i Nowoczesność

- S. Golinowska (2018) Modele polityki społecznej na początku XXI wieku. Warszawa: Fundacja Batorego

- A. Pątek (2017) Zabezpieczenie społeczne w Polsce. Warszawa: ZUS

- S. Wójcik (2017) Ubóstwo dzieci. Warszawa: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

- M. Salamon, A. Muzioł-Węcławowicz (2015) MIESZKALNICTWO

W POLSCE. Analiza wybranych obszarów polityki mieszkaniowe. Warszawa: Habitat for Humanity.

Efekty uczenia się:

Studentka/student

WIEDZA

- zna podstawową terminologię z zakresu polityki społecznej, genezy powstania

- potrafi nazwać i wskazać różnice pomiędzy poszczególnymi modelami polityki społecznej

- zna podstawowe strategie, mechanizmy i narzędzia w zakresie różnych obszarów polityki społecznej takich jak zabezpieczenie społeczne, ochrona zdrowia, rynek pracy i bezrobocie, ubóstwo, pomoc społeczna, kwestie mieszkaniowe i polityka rodzinna. Wskazuje interakcje między nimi.

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi poddać analizie krytycznej strategie, programy i poszczególne działania z zakresu polityki społecznej

- potrafi zastosować wiedzę dotyczącą polityki społecznej w planowaniu pomocy dziecku i rodzinie, wie jakie instrumenty polityki społecznej można zastosować w pracy z dzieckiem i rodziną

- potrafi w swoim własnym środowisku nazwać i dostrzec różnorakie formy oddziaływania polityki społecznej.

- wyjaśnia role polityki społecznej w budowaniu ładu społecznego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- wykazuje poszanowanie dla zasady solidarności społecznej

- potrafi w dyskusjach grupowych i pracować w grupie

- ma świadomość zakresu swojej wiedzy i umiejętności oraz jch znaczenia w pomocy dziecku i rodzinie

- potrafi samodzielnie uzupełniać i pogłębiać wiedzę

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia zajęć

- przygotowanie do zajęć (czytanie tekstów) i obecność na zajęciach (możliwe 2 nieobecności)

- systematyczne prowadzenie dziennika uczenia się (learning diary); każdy wpis do dziennika oceniany będzie w skali od 2 (praca do poprawy) -5 przez prowadzącą z jednoczesną informacją zwrotną. Aby uzyskać zaliczenie przynajmniej należy uzyskać zaliczenie każdego wpisu do dziennika (czyli 3).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Naumiuk, Marta Pietrusińska
Prowadzący grup: Marta Pietrusińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.