Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

DRŚ - Wiedza o rodzinie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS2-DRŚ-WOR1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: DRŚ - Wiedza o rodzinie
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Problematyka zajęć obejmuje zagadnienia dotyczące stanu, przeobrażeń i zróżnicowania życia rodzinnego.

Pełny opis:

Problematyka zajęć obejmuje zagadnienia dotyczące stanu, przeobrażeń i zróżnicowania życia rodzinnego. Zostaną omówione m.in. takie kwestie jak: pojęcie rodziny i związane z nim trudności definicyjne, podstawowe funkcje rodziny, historyczne i antropologiczne zróżnicowanie rodziny, rodzina współczesna i jej przemiany, zróżnicowanie form życia rodzinnego we współczesnych społeczeństwach, problemy współczesnej rodziny, pytanie o kryzys rodziny, współczesna rodzina polska w świetle badań, gender w rodzinie, wizerunek rodziny, style życia i nowe zjawiska rodzinne.

Literatura:

Beck U., Beck-Gernsheim E. (2013), Miłość na odległość. Modele życia w epoce globalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Burszta W. J. (2012), Czas spowolniony – rodzina – rytuał codzienny, „Przegląd

Powszechny”, nr 10, s. 125-133.

Cooper D. (1978), Zmierzch rodziny [w:] K. Jankowski (red.), „Przełom w

psychologii”, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa.

Fuszara M. (2008), Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce, Wydawnictwo Trio, Warszawa.

Giza-Poleszczuk A. (2004), W poszukiwaniu „nowego przymierza” – wzajemne oczekiwania mężczyzn i kobiet w Polsce [w:] M. Marody (red.) Zmiana czy stagnacja?, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.

Hryciuk R., Korolczuk E. (red.) (2012), Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Łaciak B. (red.) (2013), Dzieciństwo we współczesnej Polsce. Charakter przemian, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.

Nowicka E. (2006), Świat człowieka - świat kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Slany K. (2002), Definicje pojęć „małżeństwo” i „rodzina” w obliczu pojawienia się alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego, „Małżeństwo i rodzina”. nr 4.

Stanisz A. (2013), Rodzina made in Poland. Antropologia pokrewieństwa i życia rodzinnego, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań.

Szacka B. (2008), Wprowadzenie do socjologii (rozdział XVI), Oficyna Naukowa, Warszawa.

Szlendak T. (2011), Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student

- ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą aktualnego stanu życia rodzinnego w Polsce;

- wie, jak zdefiniować rodzinę;

- wie o różnorodności form rodziny w zależności od okresu historycznego i od kultury;

- ma wiedzę na temat nowych zjawisk w życiu rodzinnym.

Umiejętności:

- potrafi wymienić i opisać współczesne formy rodziny;

- dostrzega związki między zmianami społecznymi i zmianami w funkcjonowaniu rodzin;

- przejawia umiejętność krytycznego myślenia: stawiania pytań, podważania oczywistości, spoglądania z więcej niż jedna perspektyw;

Postawy:

- ma świadomość przemian i zróżnicowania życia rodzinnego w Polsce;

- jest uważny, empatyczny i wrażliwy na sytuację innych ludzi.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność w czasie zajęć i kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Jawor, Agnieszka Naumiuk
Prowadzący grup: Anna Jawor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.