Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS2 - Edukacja fizyczna i zdrowotna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS2-PWCZ-EF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS2 - Edukacja fizyczna i zdrowotna
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Problematyka przedmiotu dotyczy funkcji i roli edukacji fizycznej i zdrowotnej w procesie kształcenia oraz wychowywania dzieci i młodzieży. Zajęcia są połączeniem warsztatów metodycznych i ćwiczeń praktycznych związanych z przygotowaniem zajęć ruchowych dla najmłodszych oraz organizacją imprez sportowych. Tematyka dotyka również szans i problemów integracji, udziału dzieci z niepełnosprawnością w kulturze fizycznej.

Pełny opis:

Ruch jest nieodłącznym elementem ludzkiego życia od zarania dziejów. Wszystko co się porusza – żyje. Wszystko co żyje – porusza się.

Każdy ruch – czy wykonany samoistnie czy wprowadzony z zewnątrz przez ręce rodzica, nauczyciela czy terapeuty – jest ogromnym bodźcem i przyczynkiem rozwoju dla człowieka. Ruch, który uczy i bawi jest niezbędny na każdym poziomie edukacji.

Zajęcia ruchowe są wspaniałą formą wychowania dzieci i młodzieży zarówno do świadomego ich udziału w kulturze fizycznej, jak i do życia w zdrowiu. Treści edukacji zdrowotnej zaproponowane w nowatorski, ciekawy sposób przy pomocy multimediów są łatwiejsze do zapamiętania i co ważniejsze, są chętniej wdrażane do życia codziennego przez same dzieci.

Umiejętność diagnozy potrzeb dziecka, dostosowanie metod i treści w pracy pedagogicznej do tych potrzeb i wreszcie zorganizowanie zajęć ruchowych, na które dziecko chętnie wróci - to klucz do pedagogicznego sukcesu.

Przedmiot daje szansę przyszłym i obecnym pedagogom na doskonalenie swego warsztatu metodycznego, pogłębianie wiedzy z zakresu historii sportu, prawa oświatowego, anatomii, fizjologii, organizacji i zarządzania oraz zachęca do rozwoju w swej pracy z uwzględnieniem problematyki integracji i udziałem w zajęciach dzieci z niepełnosprawnością.

Treści:

1. Znaczenie ruchu w ontogenezie człowieka

2. Historia kultury fizycznej i sportu

3. Podstawa programowa z wychowania fizycznego

4. Metodyka zajęć z wychowania fizycznego. Tworzenie scenariusza zajęć

5. Prawne aspekty oraz bezpieczeństwo na zajęciach ruchowych

6. Rozwój motoryczny dzieci. Elementy fizjologii człowieka

7. Wady postawy. Elementy anatomii człowieka i gimnastyki korekcyjnej

8. Gry i zabawy ruchowe. Planowanie, organizacja, prowadzenie zajęć

9. Metoda Weroniki Sherbourne. Diagnoza potrzeb ucznia, prowadzenie zajęć

10. Edukacja zdrowotna. Metody aktywizujące

11. Sporty całego życia, taniec na zajęciach wychowania fizycznego

12. Aspekty integracji. Dziecko z niepełnosprawnością na zajęciach ruchowych

13. Ewaluacja zajęć ruchowych, testy, próby sprawnościowe, ocenianie

14. Organizacja imprez sportowych

15. Hospitacja zajęć w przedszkolu i szkole. Prowadzenie zajęć z dziećmi

16. Hospitacja zajęć w przedszkolu i szkole. Prowadzenie zajęć z dziećmi

Literatura:

Literatura:

Bąk Dorota , Gry i zabawy w szkole, Pracownia Pedagogiczna i Wydawnicza, Warszawa 2002

Bondarowicz Marian, Staniszewski Tadeusz, Podstawy teorii i metodyki zabaw i gier ruchowych, AWF Warszawa 2000

Borkowska Maria, Gelleta-Mac Izabela, Wady postawy i stóp u dzieci, PZWL 2009

Borowiecka Renata, Dziecko w równowadze, Centrum Edukacji Terapii i Diagnozy Psychologiczno - Pedagogicznej, Warszawa 2010

Kierczak Urszula, Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja, Impuls 2011

Kutcher Martin , Dzieci z zaburzeniami łączonymi , Liber 2012

Owczarek Sławomir, Gimnastyka przedszkolaka , WSIP 2007

Wlaźnik Kazimiera,Wychowanie fizyczne w przedszkolu: przewodnik metodyczny dla nauczyciela” ,WSiP 1999

Woynarowska Barbara, Zdrowie, edukacja do zdrowia, promocja zdrowia, w: Biologiczne i medyczne podstawy wychowania i rozwoju, cz. 2

Efekty uczenia się:

Student:

- zna cele, zakres tematyczny i metody edukacji fizycznej i zdrowotnej w przedszkolu i szkole

- zdobywa wiedzę w zakresie planowania, organizacji i prowadzenia zajęć z edukacji fizycznej i edukacji zdrowotnej w przedszkolu i szkole

- potrafi zaplanować i zorganizować imprezę sportową

- poznaje metodykę i zasady bezpieczeństwa na zajęciach ruchowych

- poznaje przepisy prawa oświatowego oraz z elementy anatomii i fizjologii człowieka.

- zdobywa wiedzę związaną z pracą w integracji, z dziećmi z niepełnosprawnością

- potrafi włączyć do zajęć ruchowych dzieci z niepełnosprawnościami

- poznaje wytyczne dotyczące oceniania na lekcjach wychowania fizycznego

- potrafi diagnozować poziom sprawności ruchowej dzieci

potrafi zaplanować i przeprowadzić zajęcia ruchowe z uwzględnieniem specjalnych potrzeb rozwojowych dziecka na sali gimnastycznej i na placu zabaw

- potrafi pod kątem zajęć ruchowych organizować środowisko dziecka, włączać do współpracy rodziców i środowisko lokalne

- dostrzega znaczenie ruchu w rozwoju dziecka

- jest świadomy znaczenia własnych kompetencji

- pracuje samodzielnie nad poszerzaniem swojej wiedzy oraz doskonaleniem umiejętności i kompetencji

- dzieli się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniami z innymi studentami oraz w placówkach edukacyjnych i środowisku lokalnym

- w postępowaniu zawodowym i osobistym kieruje się zasadami etycznymi i profesjonalnymi

Metody i kryteria oceniania:

1. Frekwencja i aktywność na zajęciach

2. Przygotowanie scenariuszy i prowadzenie zajęć ruchowych z dziećmi

3. Testy wiedzy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Kościuch, Dorota Sobierańska
Prowadzący grup: Bartosz Kościuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Uwagi:

Uwaga! Trzy grupy dla licencjatu będą w semestrze letnim!

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Kościuch, Dorota Sobierańska
Prowadzący grup: Bartosz Kościuch, Natalia Kościuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Kościuch, Dorota Sobierańska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Uwagi:

Uwaga! Trzy grupy dla licencjatu będą w semestrze letnim!

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.