Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS3 - Moduł specjalnościowy 3: Wspomaganie rozwoju i terapia osób niepełnosprawnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS3-PR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS3 - Moduł specjalnościowy 3: Wspomaganie rozwoju i terapia osób niepełnosprawnych
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 18.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem zajęć realizowanych w ramach modułu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi wspomagania rozwoju i terapii oraz wzbogacenie ich umiejętności wychowawczych w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Pełny opis:

W ramach modułu realizowane są następujące przedmioty:

1. Wprowadzenie do terapii osób z zaburzeniami rozwoju

2. Wczesne wspomaganie rozwoju

3. Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku szkolnym -warsztat kompetencji wychowawczych

4. Wspomaganie edukacji osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych

5. Wspomaganie rozwoju adolescentów i osób dorosłych

Literatura:

wg ustaleń prowadzących poszczególne przedmioty

Efekty uczenia się:

Wiedza

student:

- ma podstawową wiedzę o typowych strukturach i instytucjach terapeutycznych, edukacyjnych, wspierających osoby niepełnosprawne

- ma podstawową wiedzę o relacjach społecznych w sytuacji pomagania i terapii

- ma elementarna wiedzę o psychospołecznych problemach osób z niepełnosprawnością uwarunkowaniach ich społecznego funkcjonowania

- ma wiedzę o normach i regułach organizujących proces terapii i pomocy osobom z niepełnosprawnością oraz osobom z zaburzeniami rozwoju

- ma wiedzę o mechanizmach i uwarunkowaniach procesu terapii i wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich ewolucyjnym i rozwojowym charakterze

- ma wiedzę o poglądach na mechanizmy i uwarunkowania procesu terapii, wpierania i pomocy osobom z niepełnosprawnością

Umiejętności:

- potrafi prawidłowo interpretować proces terapii, osób z niepełnosprawnością oraz określić jego znaczenie

-potrafi wykorzystać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki specjalnej i społecznej oraz nauk pokrewnych w celu analizy złożonych problemów terapii i wspomagania rozwoju osób z niepełnosprawnością

- potrafi diagnozować i analizować potrzeby oraz proces terapii edukacji, wpierania i pomocy osobom z niepełnosprawnością.

- potrafi przewidywać praktyczne skutki procesu, terapii, osób z niepełnosprawnością.

- potrafi posługiwać systemem klasyfikacji rodzaju stopnia niepełnosprawność oraz normami i regułami systemu terapii, pomocy w celu projektowania właściwych działań terapeutycznych

- potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i opanowane umiejętności w czasie praktyki zawodowej

- posiada umiejętność analizy proponowanego rozwiązania konkretnych problemów terapeutycznych, edukacyjnych i pomocowych, proponuje odpowiednie rozstrzygnięcia w tym zakresie

- posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk w procesie terapii i wspomagania rozwoju osób z niepełnosprawnością

Kompetencje społeczne:

- ma pogłębioną świadomość wiedzy i umiejętności w zakresie terapii i wspomagania rozwoju.

- rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i doskonalenia zawodowego.

- współpracuje w zespole

- planuje terapię oraz określa priorytety umożliwiające realizację określonego przez siebie lub innych zadania

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z pomaganiem i wspieraniem

- wyszukuje potrzebne informacje dotyczące możliwości wsparcia, terapii i jej skuteczności.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, po wcześniejszym uzyskaniu zaliczeń (obecności, kolokwia) ze wszystkich przedmiotów wchodzących w skład modułu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Skura
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.