Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS3 - Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku szkolnym - warsztat kompetencji wychowawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS3-PR-WD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS3 - Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku szkolnym - warsztat kompetencji wychowawczych
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest:

- przekazanie studentom wiedzy na temat różnych możliwości i sposobów wspomagania rozwoju społecznego i poznawczego dzieci w wieku szkolnym z i bez niepełnosprawności.

- pomoc studentom w nabywaniu kompetencji dostosowywania metod pracy pedagogicznej do możliwości rozwojowych dzieci.

Pełny opis:

Celem zajęć jest:

- przekazanie studentom wiedzy na temat różnych możliwości i sposobów wspomagania rozwoju społecznego i poznawczego dzieci w wieku szkolnym z i bez niepełnosprawności.

- pomoc studentom w nabywaniu kompetencji dostosowywania metod pracy pedagogicznej do możliwości rozwojowych dzieci.

Zakres tematów realizowanych na zajęciach obejmuje:

1. Rozwój społeczny, poznawczy i emocjonalny dziecka – rozwój poszczególnych umiejętności i wzajemne zależności;

2. Możliwości rozwoju umiejętności społecznych, poznawczych i emocjonalnych u dzieci z niepełnosprawnością;

3. Teoretyczne podstawy programów rozwijających umiejętności społeczne, poznawcze i emocjonalne;

4. Zasady tworzenia programów rozwijających umiejętności społeczne, poznawcze i emocjonalne;

5. Prezentację programów rozwijających kompetencje społeczne, poznawcze i emocjonalne dzieci – przykłady z praktyki polskiej i zagranicznej

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Dunn, J. (2008). Przyjaźnie dzieci. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Schaffer, R. (2006). Rozwój społeczny. Dzieciństwo i młodość. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (wybrane fragmenty)

Smith, D. D. (2008). Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki. Warszawa: WN PWN. (wybrane fragmenty)

Smogorzewska, J., Szumski, G. (2015). Rozwijanie kompetencji społecznych dzieci przedszkolnych. Teoria-Metodyka-Efekty. Warszawa: WN PWN. (wybrane fragmenty)

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student:

- posiada wiedzę na temat możliwości wspomaganie rozwoju społecznego i poznawczego dzieci z i bez niepełnosprawności;

- zna podstawy teoretyczne programów rozwijających umiejętności społeczne i poznawcze dzieci;

- zna zasady tworzenia programów wychowawczych.

Umiejętności

Student:

- potrafi dostosować program do potrzeb dzieci, z którymi pracuje;

- potrafi poprowadzić zajęcia rozwijające różne sfery funkcjonowania dziecka;

Kompetencje społeczne

Student:

- uczestniczy w zajęciach w celu zdobycia praktycznych umiejętności prowadzenia zajęć z dziećmi;

- współpracuje z innymi studentami podczas zajęć, a także w celu przygotowania własnej propozycji ćwiczeń dla dzieci;

- zna zasady dobrych praktyk w pracy z dziećmi.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

- Student może być nieobecny na dwóch zajęciach, każda kolejna nieobecność musi być zaliczona w formie uzgodnionej z prowadzącym zajęcia,

- Student, wraz z kilkoma innymi studentami (grupa), przygotowuje prezentację teoretyczną i praktyczną wybranego programu, rozwijającego umiejętności społeczne, poznawcze lub emocjonalne,

- Student, wraz z kilkoma innymi studentami, przygotowuje projekt własnego programu rozwijającego wybraną sferę funkcjonowania dziecka,

- Student czyta teksty oraz bierze udział w dyskusji na zajęciach.

Zaliczenie otrzymuje student, który spełnił powyższe kryteria.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.