Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS3 - Wczesne wspomaganie rozwoju

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS3-PR-WWR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS3 - Wczesne wspomaganie rozwoju
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przedmiot zawiera zagadnienia dotyczące pojęcia, celu, funkcji, zakresu oraz znaczenia wczesnego wspomagania. Dotyczy kwestii objęcia specjalistyczną opieką dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia nauki w szkole oraz problematyki wsparcia jego środowiska rodzinnego.

Pełny opis:

Podczas zajęć zostaną omówione sposoby wspierania rozwoju dzieci z różnymi potrzebami edukacyjnymi. Poruszane zagadnienia będą dotyczyć zasad rozwijania aktywności, stymulowania motywacji dziecka, zaspokajania jego potrzeb, kształtowania nawyków i postaw w odniesieniu do poszczególnych rodzajów niepełnosprawności. Program zajęć obejmować będzie również tematy dotyczące organizowania form procesu wychowawczo-edukacyjnego. Wśród referowanych na zajęciach zagadnień znajdą się też kwestie stosowania aktywnych metod i form pracy z dzieckiem, stymulacji psychoruchowej, muzycznej, plastycznej oraz doboru literatury dziecięcej. Plan zawiera również problematykę umiejętności pracy z rodzicami (opiekunami) małego dziecka z różnego rodzaju trudnościami w funkcjonowaniu.

Literatura:

Bogdanowicz M., Kasica A.: Ruch rozwijający dla wszystkich. Efektywność metody Weroniki Sherborne. Gdańsk 2003.

Cytowska B., Winczura B. (red.): Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. Kraków 2008.

Czajkowska I., Herda H.: Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w szkole. Warszawa 1998.

Doman G., Doman J.: Jak nauczyć małe dziecko czytać. Bydgoszcz 1992.

Garda-Łukaszewska J., Szperkowski T.: Współtworzenie – zajęcia plastyczne z osobami upośledzonymi umysłowo. Warszawa 1997.

Gruszczyk-Kolczyńska E. Zielińska E.: Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się. Warszawa 2000.

Kaczmarek B.B.: Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa – teoria i praktyka. Kraków 2008.

Kisiel M.: Pedagogiczno-dydaktyczne aspekty wykorzystania muzyki w stymulacji rozwoju dziecka. Dąbrowa Górnicza 2007.

Kwaśniewska G. (red.): Interdyscyplinarność procesu wczesnej interwencji wobec dziecka i jego rodziny. Lublin 2007.

Olechnowicz H.: Jak podtrzymywać bliskość psychiczną z małym dzieckiem. W: Olechnowicz (red). U źródeł rozwoju dziecka. Warszawa 1999

Pileccy W. i J. (red.): Stymulacja psychoruchowego dziecka o obniżonej sprawności umysłowej. Kraków 2004.

Pisula E.: Małe dziecko z autyzmem. Diagnoza i terapia. Gdańsk 2005.

Piszczek M.: Terapia zabawą, terapia przez sztukę. Warszawa 1997.

Piszczek M. (red.): Diagnoza i wspomaganie rozwoju dzieci w wieku 0-5 lat oraz wspieranie ich rodzin. Warszawa 1998.

Piszczek M.: Dziecko, którego rozwój emocjonalno-poznawczy nie przekracza pierwszego roku życia. Warszawa 2006.

Piszczek M.: Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka. Wybrane zagadnienia. Warszawa 2007.

Walczak G. (red.): Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem z dodatkowymi niepełnosprawnościami. Poradnik dla nauczycieli szkół ogólnokształcących. Warszawa 2005.

Wereszka K.: Wczesna opieka nad dzieckiem z wadą słuchu i jej wpływ na jego dalsze losy, Szkoła Specjalna, 2005 Nr 5. Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

wiedza:

- podaje definicję, cel , funkcje, zakres oraz znaczenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

- charakteryzuje zasady rozwijania aktywności, stymulowania motywacji dziecka, zaspokajania jego potrzeb, kształtowania nawyków i postaw w odniesieniu do poszczególnych rodzajów niepełnosprawności;

- zna aktywne metody i formy pracy z dzieckiem;

umiejętności:

- opisuje funkcjonowanie dzieci z różnymi potrzebami edukacyjnymi;

- potrafi wskazać problematykę wsparcia środowiska rodzinnego dziecka z poszczególnymi trudnościami w funkcjonowaniu;

- umie organizować odpowiednie formy procesu wychowawczo-edukacyjnego dziecka;

postawy:

- różnicuje istotę działań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

- rozumie potrzebę rodziców (opiekunów) małego dziecka z różnego rodzaju trudnościami w funkcjonowaniu.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywny udział na zajęciach, znajomość lektur, kolokwium.

Student może opuścić maksymalnie dwa zajęcia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Skura
Prowadzący grup: Monika Skura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.